Замовити дзвінок

Залиште заявку, наш менеджер зв'яжеться з вами найближчим часом.

Атестація робочих місць за умовами праці (порядок проведення, зі змінами та доповненнями пільги, компенсації, відпустки) в 2019 році. Охорона праці. Промислова безпека.

Доповідачі:

Реєстрація

Програма семінару:

АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ (порядок проведення, зі змінами та доповненнями пільги, компенсації, відпустки) в 2020 році.

Пенсія за віком на пільгових умовах. Оптимізація списків виробництв, робіт, професій, посад і показників зайнятість в яких дає право на пенсії за віком на пільгових умовах.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ (Новий порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві (Постанова Кабінету Міністрів № 337 від 17.04.2019р.)

«Сучасний стан і вимоги до безпеки та гігієни праці.

Системні заходи і засоби збереження життя та здоровя працівників.

Новий порядок розслідування  та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

 Експертна діяльність.

Оновлений порядок проведення атестації лабораторій, атестація робочих місць за умовами праці»

 

             Програма семінару включає наступні питання:

 

I. Реформування охорони праці на виробництві. Законодавство про охорону праці.

 • Новації та очікувані зміни  у законодавстві про охорону праці, передбачені проектом Закону України «Про безпеку праці та здоров’я працівників».
 • Актуалізація нормативно – правового регулювання  працеохоронних  заходів.
 • Реформування систем в напрямі безпеки та гігієни праці.
 • Системні заходи і засоби збереження життя та здоров’я працівників.
 • Державне регулювання охорони праці.
 • Підвищення відповідальності за порушення законодавства  про охорону праці та про працю.
 • Галузеві особливості охорони праці. Особливості ведення робіт з ОП у виробничій сфері (різні галузі промисловості) та соціальній сфері (торгівля, послуги, тощо).

II. Організація та управління охороною праці на виробництві.

 • Нормативно-правове забезпечення системи управління охороною праці на рівні підприємства.
 • Зокрема, аналітичний огляд урядової Концепції реформування СУОП в Україні, затвердженої Розпорядженням КМУ від 12.12.2018 року № 989-р.

 III. Постанова КМУ № 337 від 17.04.2019 р. «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві (введення в дію з 01 липня 2019 року).

 • Новий Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві . Презентація його основних положень та змін щодо організаційних та процедурних питань, контроля, обліку та звітності.
 • Основні відмінності нового Порядку від Порядку розслідування 2011 року.
 • Організація розслідування нещасних випадків та/або гострих професійних
 • захворювань (отруєнь) на підприємстві.
 • Спеціальне розслідування нещасних випадків,  гострих професійних захворювань. Основні недоліки під час розслідування нещасних випадків, гострих професійних захворювань.
 • Аналіз виробничого травматизму та його причин – запорука ефективної профілактики нещасних випадків. Орієнтація на ризик – орієнтований підхід до управління ОП на підприємстві.
 • Розслідування та облік аварій. Контроль, облік і звітність щодо нещасних випадків, гострих професійних захворювань (отруєнь) та аварій. Особливості та терміни повідомлень про нещасний випадок, професійне захворювання.
 • Порядок складання санітарно-гігієнічних характеристик умов праці та вимоги до них.
 • Встановлення зв’язку захворювання з умовами праці, розслідування причин та облік випадків хронічних професійних захворювань (отруєнь).
 • Порядок розслідування обставин і причин виникнення хронічних профе-сійних захворювань (отруєнь)
 • Заходи щодо запобігання виникненню нещасних випадків, хронічних професійних захворювань (отруєнь), щодо зменшення ризику їх виникнення на виробництві.
 • Оформлення акта розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання (отруєння).
 • Повідомлення про хронічне професійне захворювання (отруєння).
  Реєстрація та облік випадків гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь).
 • Відповідальність за злочини проти безпеки праці.
 • Проблемні питання, які виникають під час проведення розслідування нещасних випадків.

IV. Атестація робочих місць за умовами праці (оновлений порядок про- ведення, пільги, компенсації, відпустки).

 • Мета і порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, методичні рекомендації. Зміни та доповнення, внесені Постановою КМУ № 741 від 05 жовтня 2016 року.
 • Організація роботи з проведення атестації робочих місць:
  • скадання Переліку робочих місць, що підлягають атестації;
  • накази про проведення атестації;
  • комісія та строки проведення атестації робочих місць;
  • результати проведення атестації робочих місць;
  • строки зберігання документації;
  • відповідальність за не проведення атестації.
 • Державний контроль за проведенням атестації робочих місць. Контроль за правильним застосуванням Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.
 • Пільги і компенсації, що установлені законодавством працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці і порядок їх надання.
 • Перелік виробництв, цехів, професій та посад, зайнятість в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня.
 • Пенсія за віком на пільгових умовах. Нова редакція  Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Внесення  змін до Списків № 1 та № 2.  Постанова КМУ № 461 від 24.06.2016 р.  До цієї постанови  внесені зміни : з 01 січня  2018 року згідно з Постановою КМУ № 479  від  04.07.2017 року  та  з 16 травня 2018 року згідно з Постановою КМУ № 341 від 10.05.2018 року.

 • Додаткові відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці та особливий характер праці.
 • Порядок надання доплат за шкідливі умови праці.
 • Пільги при призначенні пенсій особам, які втратили роботу у зв’язку зі скороченням робочого місця або за станом здоров’я. Строки призначення (перерахунку) пенсій. Страховий стаж.
 • Лікувально-профілактичне харчування, одержання молока або інших рівно-цінних харчових продуктів.

V. Забезпечення гігієни праці на виробництві.

 • Санітарно-гігієнічна оцінка умов праці для проведення атестації робочих місць відповідно до правил та норм нової «Гігієнічної класифікації праці за показаннями шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу».
 • Організація та проведення медичних оглядів.
 • Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту. Наказ Мінсоцполітики № 1804 від 29.11.2018 року «Про затвердження  Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів   індивідуального захисту на робочому місці» (Набрав чинності 15.01.2019 року).Постанова КМУ № 771 від 21.08.2019 року «Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту».
 • Наказ  ДП «УкрНДНЦ» від 24.04.2019 року  №  111 «Про відновлення дії від 26 квітня 2019 року до 01 січня 2022 року міждержавних стандартів :
  • ГОСТ 12.1.005–88 «Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони»,
  • ГОСТ 12.0.003–74,  ГОСТ 12.1.002–84,  ГОСТ 12.1.036–81,  ГОСТ 12.1.045–84 та ГОСТ 23337–78.
 • Нормативні документи з санітарно – епідеміологічного нагляду та гігієни праці.Хімічні чинники виробничого середовища.
 • Чинний оновлений порядок атестації лабораторій на право проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу.Наказ Мінсоцполітики та МОЗ України № 784/1012 від 29.05.2018 року «Про затвердження Порядку атестації лабораторій на право проведення досліджень…»:
  • Що потрібно знати про атестовані лабораторії;
  • Яким вимогам мають відповідати лабораторії, що можуть проводити дослідження;
  • Які документи потрібно подати для атестації лабораторій;
  • В яких випадках лабораторія не буде визнана атестованою.

VI. Експертна діяльність як основа дозвільної системи Держпраці України. Актуалізація законодавства.

 • Етапи становлення дозвільної системи.
 • Особливості здійснення експертної діяльності  в сучасних  умовах.  Актуальні       питання та  наявні проблеми.
 • Удосконалення дозвільної системи у сфері охорони праці та промислової без-пеки. Основні акценти змін до дозвільної системи України. Постанова  КМУ № 48 від 07 лютого 2018 року.
 • остатейний аналіз положень та змін до Порядку видачі дозволів Державною службою України з питань праці  на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
 • Штрафи за виконання робіт в умовах підвищеної небезпеки без дозволу.
 • Взаємодія керівників і працівників служб охорони праці підприємства з          експертними організаціями та посадовими особами наглядових органів у  сфері охорони праці.

    VII. Правові та організаційно – технічні заходи у сфері забезпечення промислової безпеки.

 • Законодавство з питань промислової безпеки як складової охорони праці.
 • Встановлення реального технічного стану виробничого обладнання – запорука його безпечної експлуатації.
 • Аналіз положень Постанови КМУ № 687 щодо огляду та експертного обсте- ження устатковання підвищеної небезпеки.
 • Зміни до Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та експертне обстеження устатковання підвищеної небезпеки. Наказ Мінсоцполітики України № 785 від 29.05.2018 р.(набув чинності 21.08.18 р).Відповідальність за дотримання вимог законодавства у сфері промбезпеки.
 • Організаційні аспекти виконання робіт підвищеної небезпеки за наряд-допуском:  відповідальні особи, заходи безпеки, форми наряд – допусків,  труднощі,  що виникають при їх оформленні.

  VIII.Вимоги до організації навчання і перевірки знань з питаньОП.

 • Травмування на виробництві із-за недоліків у навчанні з охорони праці працівників підприємств.
 • «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» зі змінами та доповненнями 2017 року. Організація навчання з охорони праці працівників підприємств. Практичні поради щодо оптимізації процесу навчання.
 • Нові методами навчання та перевірки знань з питань охорони праці, їх особливості та переваги для підприємств.
 • Діяльність служб ОП та відділів кадрів на підприємстві:
  • повноваження та ключові відмінності у діяльності служб ОП та відділу кадрів;
  • перспективи підвищення кваліфікації персоналу та післядипломної освіти в умовах реформування ОП;
  • розподіл обов’язків з організації та проведення навчання з питань ОП між службами ОП та відділом кадрів.

IX. Економічні методи управління охороною праці.

 • Основні економічні аспекти в охороні праці. Фінансування охорони праці. Методи визначення збитків підприємств від наслідків аварій та виробничого травматизму. Прогнозування можливих збитків та розробка профілактичних заходів на основі економічних методів.
 • Мотивація та стимулювання працівників щодо дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.
 • Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання:
  • основні вимоги законодавства про загальнообов’язкове соціальне страхування;
  • розмір відшкодування збитку потерпілому та членам його сім’ї при настанні нещасного випадку на виробництві;
  • відшкодування моральної шкоди потерпілому на виробництві;
  • проведення Фондом соціального страхування перевірок на підприємстві.
 • Повноваження та права страхових експертів у здійсненні контролю за ОП.

Вартість семінару:

 • 3950,00 грн. (без ПДВ).
 • Знижки за 2-х учасників - 3%;
 • за 3-х та більше - 5%
 • Знижка при реєстрації через сайт: 3%

У вартість входить:

 • матеріал за тематикою семінару
 • відповіді на запитаняя (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь)
 • ексклюзивні аналітичні матеріали в електроному варіанті
 • обід в ресторані
 • кава-брейки
 • набір ділових аксесуарів
 • Кожен учасник отримає комплект документів

Місце проведення:

г. Киeв Отель "Казацкий" Конференц-зал

Час проведення:

09.30 - 10.00 реєстрація
10.00 - 17.00 лекція семінару та його закінченя

Нехай всі ваші проекти будуть успішними!

Тeл. (044) 587-63-00 Моб. (097) 549-18-83
Реєстрація

Заявка на семінар

Найближчі семінари:

Реєстрація на семінари