• Головна
 • Семінари для ЮРИСТІВ
 • ПОДАТКОВІ СПОРИ ЗМІНИ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА. ПДВ БЮДЖЕТНЕ ВІДШКОДУВАННЯ. АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ. ПЕРЕВІРКИ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК ТА ПІДГОТОВКА ДО ПЕРЕВІРКИ. ШТРАФИ, РИЗИКИ.

ПОДАТКОВІ СПОРИ ЗМІНИ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА. ПДВ БЮДЖЕТНЕ ВІДШКОДУВАННЯ. АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ. ПЕРЕВІРКИ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК ТА ПІДГОТОВКА ДО ПЕРЕВІРКИ. ШТРАФИ, РИЗИКИ.

Доповідачі:

Антощук Ларіса
Антощук Ларіса
ВІНИЧЕНКО Анна
ВІНИЧЕНКО Анна
МУСІЄНКО Наталія
ХИЛЯК Ірина
Реєстрація

Програма круглого столу:

ПОДАТКОВІ СПОРИ 2020-2021

НОВІ ПІДХОДИ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Податкові правопорушення з 01.01.2021. Особливості правозастосування.

 • Визначення грошового зобов’язання
 • Визначення податкового правопорушення
 • Умови за яких особа вважається винною
 • Триваюче правопорушення
 • Повторне правопорушення
 • Особи, які притягаються до фінансової відповідальності
 • Групи податкових правопорушень
 • Звільнення від фінансової відповідальності
 • Пом’якшення фінансової відповідальності
 • Подання заперечень, пояснень до актів перевірок
 • Прийняття ППР
 • Єдиний реєстр ППР (ЄРППР)
 • Дії ДПС щодо встановлення вини платника
 • Податкові правопорушення податкового органу

Блок 1. РИЗИКИ ДЛЯ БІЗНЕСУ в рамках ЗМІН ДО ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА!

 • Карантинні обмеження щодо процедурних та процесуальних строків.
 • Обмеження щодо проведення податкових перевірок і фіскальні підходи при проведеннях камеральних перевірок та заявлених до відшкодування сум ПДВ.
 • АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ. Нові положення в частині:
  • Поновлення строків на оскарження.
  • Встановлення критеріїв винності відповідальності.
  • Вмотивованність рішень контролюючих органів.
  • Електронне листування з платником податків.
  • Строки реєстрації податкових накладних та розмір штрафних санкцій.
  • Податок на прибуток: ділова мета, пришвидшена амортизація, коригування фінансового результату, тест основної цілі.
  • Зміни до положень з питань трансфертного ціноутворення.
  • Контрольовані іноземнї компаній. Оподаткування доходів: критерії, підстави, штрафи.
  • Вимоги до предстаництв, ризик перекваліфікації в постійні представництва.
 • Поточна практика щодо спорів із підстав проведення податкових перевірок.
  • План-графік планових податкових перевірок. Законність коригувань до плану-графіка у 2020 році та наступні періоди.
  • Судові рішення щодо недопуску до перевірки. Ризики застосування адміністративного арешту. Особливості захисту інтересів бізнесу.
 • Основні епізоди донарахувань та нові апробації податкового органу.
 • Статистика перевірок у 2019 році, прогнози на 2020 рік.
 • Рекомендації щодо дій під час перевірок: як уникнути поширених помилок?
 • Позиція Верховного суду у ряді питань щодо проведення податкових перевірок.

Блок 2. ПДВ. ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ. БЮДЖЕТНЕ ВІДШКОДУВАННЯ. Аналіз судової практики.

 • ПДВ ризики: аналіз судової практики.
 • Аналіз епізодів донарахувань в ракурсі «нереальних правочинів» (фіктивних операції) із покупцями та продавцями.
  •  Нові підходи податкового органу.
 • Нюанси дослідження судами фактів руху активів, належної правосуб’єктності, зв’язку з діловою метою підприємства.
 •  БЛОКУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ:
  • Необгрунтоване включення до переліку ризикових платників податку.
  • Побудова стратегії захисту в напрямку визнання дій податкового органу незаконними та підтвердження реальності правочинів.
  • Нові критерії відміни реєстрації податкових накладних (наказ Мінфіну від 12.12.2019 № 520).
  • Доказування правомірності формування податкового кредиту.
 • БЮДЖЕТНЕ ВІДШКОДУВАНН ПДВ та ракурс нереальності правочинів по ланцюжку постачальників.
  • Податкова перевірка для підтвердження права на бюджетне відшкодування ПДВ.
  • Захист права на бюджетне відшкодування ПДВ. Як підтверджується заявлена у декларації сума бюджетного відшкодування ПДВ?
  • Які вимоги щодо документального підтвердження суми бюджетного відшкодування?
  • Які особливості проведення камеральної перевірки для підтвердження права на бюджетне відшкодування ПДВ?
  • У яких випадках обов’язковою є документальна перевірка заявленої суми бюджетного відшкодування ПДВ?
  • Чи може платник податків втратити право на бюджетне відшкодування ПДВ за результатами перевірки. Як захистити відповідне право?
  • Чи може платник ПДВ бути позбавлений бюджетного відшкодування за порушення податкової дисципліни з боку його контрагента?
  • Чи відповідає існуюча практика бюджетного відшкодування ПДВ принципу індивідуалізації юридичної відповідальності та презумпції правомірності рішень платника податків?
 • Яка позицію з цього питання Верховного Суду та ЄСПЛ?
  • Відповідальність за несвоєчасне відшкодування ПДВ з державного бюджету. Чи передбачена?
 • Чи можливо стягнути пеню за затримку в бюджетному відшкодуванні ПДВ?
 • Протягом якого строку може бути заявлено вимогу про стягнення пені за несвоєчасне відшкодування ПДВ?
  • Стягнення заборгованості із відшкодування ПДВ безпосередньо з державного бюджету. Чи можливо?
 • Чи є безпосереднє відшкодування ПДВ з державного бюджету ефективним способом захисту прав платника податків?
  • Судове стягнення бюджетного відшкодування ПДВ: питання вибору ефективного способу захисту прав платника податків.
  • Зміна судової практики у справах про бюджетне відшкодування ПДВ: позиція Великої палати Верховного Суду.
 • Некоректна робота система електронного адміністрування ПДВ:
  • Рішення судів. Можливість їх виконання.
  • Ризики накладення арешту на показники в СЕА в ракурсі кримінальних проваджень.
 • Податкова перевірка у кримінальному провадженні.
  • Незаконність позапланової перевірки на підставі ухвали слідчого судді: останні рішення Верховного Суду з цього питання.
  • Оскарження податкового повідомлення-рішення у разі проведення перевірки на підставі ухвали слідчого судді.
 • Судова практика застосування в поточних справах декриміналізованої ст.205 «Фіктивне підприємництво» та ст.212 «Ухилення від сплати податків», як наслідок податкових перевірок.

Блок 3. РЕАЛЬНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ.

 • Нереальність правочинів (фіктивні операції) та інші типові категорії податкових спорів.
 • Аналіз нових підходів із судової практики щодо дослідження руху активів, належної правосуб’єктності, зв’язку з діловою метою.
 • Ознаки реальності господарської операції: податкова доктрина.
 • Підтвердження реальності. Обставини, які слід довести для підтвердження реальності господарської операції.
 • Позиція Верховного Суду щодо ознак реальності господарської операції.
 • Доктрина ділової мети (розумної економічної причини): позиція податкових органів та судів.
 • Ознаки правомірної податкової вигоди.
  •  Збиткові операції: чи наявна ділова мета?
 • Межа між оптимізацією податкового навантаження та ухиленням від оподаткування.
 • Обачність при виборі контрагентів та засоби виявлення сумнівних бізнес-партнерів.
 • Позасудове визнання договору недійсним у акті перевірки: порушення принципу законності.
 • Принцип індивідуалізації відповідальності платника податків: практика ЄСПЛ та Верховного Суду.
  • Недопустимість притягнення платника податків до відповідальності за незаконні дії контрагента.
 • Відсутність матеріально-технічної бази та персоналу: методи захисту права на податковий кредит.
 • Оцінка фізичної здатності платника податків здійснювати господарські операції.
  • Критерії податкових органів та їх відповідність сучасним бізнес-моделям.
  • Використання аутсорсингових послуг (субпідрядників) та залучення орендованого майна.
 • Інформація з АІС “Податковий блок”, внутрішніх інформаційно-аналітичних систем податкових органів.
  •  Доказова сила, достовірність і об’єктивність даних.
 • Судова практика застосування в поточних справах:
 • Декриміналізованої ст.205 «Фіктивне підприємництво»;
 • Ст.212 «Ухилення від сплати податків», як наслідок податкових перевірок.

Блок 4. ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ: ДОКТРИНА ПЕРЕВАГИ СУТІ НАД ФОРМОЮ.

 • Вимоги до змісту та форми первинних документів для цілей податкового обліку.
 • Недоліки первинних документів, які не впливають на реальність господарських операцій.
 • Доктрина переваги суті над формою.
  • Належним чином оформлених первинних документів недостатньо для безумовного підтвердження реальності господарської операції.
 • Юридичний статус та значення товарно-транспортної накладної (ТТН) у податкових правовідносинах: позиція ДПС та судів.

Блок 5. СУДОВА ПРАКТИКА ПО ОКРЕМИМ КАТЕГОРІЯМ СПРАВ.

 • Виплата пасивних доходів на користь нерезидентів.
  • Проценти. Дивіденди. Роялті.
 • Застосування пільгових ставок податку на доходи нерезидентів при виплаті процентів, дивідендів, роялті, інших платежів.
  • З огляду на застосування правил щодо форми довідки резидентності, концепції бенефіціарного власника та принципу основної економічної суті, ділової мети (Закон №466).
  • Судова практика.
 • Перехід судової практики від «формальної оцінки» до:
  • Аналізу «економічного змісту операцій»;
  • Аналізу «визначення подальшої економічної долі доходу».
 • Спецзапити контролюючим органам інших країн та використання відповідей для цілей перевірок.
  • Наскільки законно використовувати відповіді, отримані до отримання перевірки.
  • Особливості формування доказової бази для цілей захисту в податковому спорі.

ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ! ТЕНДЕНЦІЇ 2020 РОКУ.

Блок 6. ПІДГОТОВКА ДО ПОДАТКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ!

 • “Фактори ризику”: підстави для проведення податкової перевірки.
 • Способи попередження/уникнення податкової перевірки.
 • Правила якісної підготовки до податкової перевірки:
  • Аудит первинної документації. Ретельна перевірка бізнес-партнерів. Комплексний захист документації та комерційної таємниці. Інструктаж працівників. Визначення посадових осіб, уповноважених спілкуватися з податковим інспектором.

Блок 7. (НЕ) ДОПУСК ПОДАТКОВОГО ОРГАНУ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ.

 • Умови допуску посадових осіб податкового органу до проведення перевірки.
  • Перелік документів, які повинні пред’явити інспектори перед початком перевірки.
  • Недоліки та невідповідності у цих документах, на які варто звернути увагу.
 • Законні підстави для недопуску посадових осіб податкового органу до проведення перевірки.
  • Обґрунтування законності недопуску до проведення перевірки.
  • Правила документального оформлення недопуску.
 • Адміністративний арешт майна платника податків у разі недопуску до проведення перевірки.
 • Судове оскарження арешту майна платника податків.
 • Порядок накладення арешту на кошти на рахунках платника податків: позиція Верховного Суду.
  • Позасудове накладення арешту на кошти платника податків.
 • Відшкодування шкоди, завданої неправомірним накладенням арешту на майно платника податків.

 Блок 8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ І КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ.

 • Участь у проведенні перевірки. Умови реалізації права платника податків.
 • Способи контролю за дотриманням порядку проведення перевірки та реагування на незаконні дії податкових інспекторів.
 • Фото- та відеозапис під час проведення перевірки.
 • Оригінали документів.
  • Порядок надання податковим інспекторам для ознайомлення.
  • Вилучення оригіналів бухгалтерських документів.
 • Процедура передачі податковим інспекторам копій первинних та інших документів: зміст і форма опису переданих документів.
 • Випадки, у яких можна відмовити у наданні документів податковому інспектору.
 • Захист комерційної таємниці та персональних даних під час перевірки.
  • Запобігання неконтрольованому вилученню документів та зняттю інформації з електронних систем.
 • Наслідки ненадання податковому інспектору документів податкового обліку.
 • Форма та спосіб надання пояснення з питань, що виникають під час перевірки.
 • Доступ податкового інспектора до приміщень і об’єктів платника податків.
  • Рекомендації щодо допустимого обмеження пересування податкового інспектора.
 • Інвентаризації під час податкової перевірки.
 • Зупинення податкової перевірки.
 • Відшкодування шкоди, завданої платнику податків неправомірними рішеннями, діями/бездіяльністю перевіряючих під час перевірки.

 Блок 9. ПЕРЕВІРКА – ОСНОВНИЙ СПОСІБ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ. ВИДИ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК. Рекомендації.

 • Камеральна перевірка.
  • Місце проведення. Обмежений предмет перевірки. Умови участі платника. Правомірність вимоги про надання додаткових документів.
 • Документальна перевірка.
  • Види та підстави для проведення. Предмет документальної перевірки.
 • Документальна планова перевірка.
  • Повідомлення про проведення перевірки. Строк. Порядок проведення. Гранична тривалість перевірки – наслідки перевищення.
 • План-графік документальних планових перевірок.
  • Правила формування та критерії потрапляння платників податків.
  • Ступені ризику платників податків.
  • Оприлюднення річного плану-графіку перевірок.
  • Допустимі межі коригування плану-графіку перевірок: законність щомісячного оновлення плану-графіку.
  • Оскарження платником податків включення до плану-графіку перевірок.
 • Документальна позапланова перевірка.
  • Підстави для проведення. Форма повідомлення платника податків про початок перевірки. Тривалість перевірки.
 • Заборона повторної позапланової перевірки з питань, досліджених під час попередніх перевірок.
 • Документальна позапланова перевірка у разі зустрічної звірки даних щодо контрагента.
 • Запит про надання документів та письмових пояснень: вимоги до форми та змісту.
  • Правила підготовки відповіді на запит податкового органу.
  • Як уникнути позапланової перевірки при підготовці відповіді на запит?
  • Випадки, у яких можна не відповідати на запит податкового органу.
  • Оскарження результатів перевірки через незаконність запиту, який був підставою для проведення перевірки: судова практика.
 • Документальна невиїзна перевірка.
  • Електронна перевірка – спосіб добровільного аудиту діяльності платника податків.
 • Фактична перевірка.
  • Предмет та підстави. Порядок ознайомлення платника податків з фактом початку перевірки.
 • Фактична перевірка за зверненням споживача.
  • Анонімна скарга – підстава для фактичної перевірки?
  • Контрольна розрахункова операція.
  • Перевірка з питань дотримання порядку здійснення розрахункових та касових операцій.
  • Здійснення контролю за дотриманням трудового законодавства під час фактичної перевірки: наслідки виявлення неоформлених працівників.

Блок 10. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОДАТКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ: АКТ ПЕРЕВІРКИ ТА ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ.

 • Вимоги до форми та змісту акту перевірки. Обов’язкові реквізити акту перевірки.
 • Порядок підписання акту перевірки.
  • Алгоритм дій платника податків у разі незгоди з висновками акту перевірки. Наслідки відмови від підписання акту перевірки.
 • Порядок та строк подання заперечень на акт перевірки.
  • Процедура розгляду заперечень. Права платника податків під час розгляду заперечень на акт перевірки.
  • Позапланова перевірка на підставі надходження до податкового органу заперечень на акт перевірки.
 • Юридичний статус акту перевірки та його співвідношення з податковим повідомленням-рішенням.
  • Неможливість оскарження акту перевірки у судовому порядку.
 • Податкове повідомлення-рішення (ППР) – підстава для визначення ДПС суми грошового зобов’язання платника податків.
  • Порядок прийняття та вручення ППР. Доведення факту невручення ППР.

Блок 11. ОСКАРЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ.

 • Способи оскарження результатів податкової перевірки.
 • Бізнес-омбудсмен: можливість залучення до розгляду скарги платника податків.
 • Адміністративне оскарження.
  • Порядок та строки, рекомендації щодо підготовки скарги, процедура та строк розгляду скарги.
  • Несвоєчасний розгляд податковим органом: автоматичне задоволення скарги на користь платника податків.
 • Судове оскарження.
  • Порядок та строки, підсудність.
  • Особливості судового оскарження після завершення процедури адміністративного оскарження.
 • Недоцільність оскарження наказу про призначення перевірки у разі допуску до проведення перевірки.
  • “Вичерпання дії” наказу про призначення перевірки після допуску до проведення перевірки.
 • Процедурні порушення при проведенні перевірки як підстава для скасування ППР.

Блок 12. ЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ПОДАТКОВИХ СПОРАХ.

 • Захист інтересів платника податків у разі відкриття кримінального провадження.
 • Декриміналізація фіктивного підприємництва (ст. 205 КК).
  • Значення та наслідки для бізнесу. Інші правові механізми боротьби з податковими зловживаннями.
 • Вирок суду як підстава для висновку про нереальність господарських операцій між платником податків і його контрагентами.
  • Межі врахування судом вироку у кримінальному провадженні при прийнятті рішення в податковому спорі: актуальна судова практика.
 • Протокол допиту керівника контрагента як доказ у податковому спорі.
 • Взаємозв’язок фіктивності контрагента та податкової вигоди платника податків: позиція Верховного Суду.

Вартість семінару:

 • ВАРТІСТЬ УЧАСТІ ВЕБІНАРА 2350,00 грн. (без ПДВ)
 • У вартість включено:
 • Підключення та інтерактивна участь у вебінарі (при наявності у вас мікрофона і відео-камери можливість прямого спілкування з лектором
 • Ексклюзивні добірки матеріалів
 • 2750,00 грн  (без ПДВ) ВАРТІСТЬ УЧАСТІ СЕМІНАРА ОДНОГО СЛУХАЧА
 • Кількість місць в залі обмежена, Ваша бронь підтверджуються оплатою
 •   Прохання реєструйтесь заздалегідь
 • (Всі вимоги карантинного режиму обов'язково будуть дотримані, зал на 345 м.кв. відстань 1,5 метрів між слухачами) кількість місць в групі обмежена

У вартість входить:

 • ДЛЯ УЧАСНИКІВ У ВЕБІНАРІ:
 • підключення та інтерактивна участь у вебінарі (при наявності у вас мікрофона і відео-камер можливість прямого спілкування з лектором
 • консультації (в т.ч. індивідуальні) експертів
 • відповіді на індивідуальні запитання надіслані заздалегідь
 • ексклюзивні добірки матеріалів та презентаційні матеріали
 • кожен учасник отримує бухгалтерський комплект документів (заздалегідь приславши нам вашу поштову адресу)
 • ДЛЯ УЧАСНИКІВ СЕМІНАРУ (в залі):
 • обід в ресторані
 • кава-брейки вранішня кава, чай
 • можливість живого спілкування зі спікерами та колегами, обмін досвідом
 • консультація експерта
 • тів (в тому числі індивідуальна)
 • набір ділових аксесуарів
 • кожен учасник отримує бухгалтерський комплект документів

Місце проведення:

м. Київ (ст.м. «Дарниця») Готель "Братислава" Конференц-зал

Час проведення:

Архів
09:30 - реєстрація
10:00 - початок семінару
17:30 - завершеня семінару

Нехай всі ваші проекти будуть успішними!

Тeл. (044) 587-63-00 Моб. (097) 549-18-83
Реєстрація

Реєстрація на подію закрита

Тeл. (044) 587-63-00

Моб. (097) 549-18-83

Найближчі заходи:

Реєстрація на семінари