ВЕЛІЧКО ВІКТОРІЯ Валеріївна

ВЕЛИЧКО Виктория Валерьевна

Незалежний практикуючий консультант з економічних питань, фахівець з питань фінансового та податкового планування, автор значної кількості друкованих робіт, канд. екон. наук, директор ТОВ «ВЕЛНІ», має понад 12000 годин
публічних виступів.

Независимый практикующий консультант по экономическим вопросам, специалист по вопросам финансового и налогового планирования, автор значительного количества печатных работ, канд. экон. наук, директор ООО «ВЕЛНИ», имеет более 12000 часов
публичных выступлений.