ОНЛАЙН ШКОЛА ПОДАТКИ ВІД А ДО Я

Доповідачі:

ВЕЛІЧКО ВІКТОРІЯ Валеріївна
ВЕЛІЧКО ВІКТОРІЯ Валеріївна
Реєстрація

Програма семінару:

 • Податкова школа від податкового експерта
 • Всього за 10 модулів Ви навчитесь нараховувати податки без помилок
 • Ви отримаєте навички, які відразу зможете використовувати на практиці

ПЕРЕВАГИ

 • Авторська програма від податкового експерта
 • Навчання на робочому місті та в зручний для Вас час
 • Практичні заняття
 • Сертифікат на підтвердження отриманих знань
 • Додаткові Бонуси

МОДУЛЬ 1

АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ

 • Загальні принципи оподаткування в Україні
 • Облік платників податків: реєстрація, податкова адреса, місце здійснення діяльності, вид діяльності
 • Види податків та зборів: правила нарахування та місце оплати
 • Права платника податків
 • Функції контролюючих органів: податкових та митних
 • Права контролюючих органів
 • Електронний кабінет платника: функціонал, електронний документообіг, визнання помилок та збоїв, контроль,
 • Листування з контролюючими органами та отримання податкової інформації
 • Використання індивідуальних податкових консультацій в практичній діяльності
 • Первинні документи: види, складання паперових та електронних документів, зберігання, відновлення, надання контролюючим органам, штрафні санкції за відсутність первинних документів
 • Податкова декларація: види, терміни подання для різних платників, правила складання, помилки в реквізитах та цифровій частині, виправлення помилок, особливості подання уточнюючих декларацій
 • Податкові зобов’язання: визнання, узгодження з контролюючими органами, терміни сплати, джерела сплати, розстрочка, відстрочка, податкові повідомлення-рішення, податкова вимога
 • Оскарження рішень контролюючих органів: які рішення оскаржуються, правила, терміни, наслідки порушення термінів оскарження, терміни позовної давності
 • Повернення зайво сплачених податків та зборів: правила, алгоритм дій платника податків, практика отримання
 • Перевірки контролюючих органів: види перевірок, терміни проведення та терміни продовження, порядок проведення планових, непланових та фактичних перевірок
 • Штрафні санкції: порушення порядку та терміну надання інформації та податкової звітності, сплати податкових зобов’язань, нарахування податкових зобов’язань, пеня та ін.
 • Адміністративний арешт майна та податкова застава
 • Відповідальність керівника та бухгалтера підприємства

Кейси, Практичні завдання, Тести

 МОДУЛЬ 2

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ

 • 1.Платники податку на прибуток: юридичні особи, фізичні особи-підприємці, самозайняті особи, нерезиденти
 • Об’єкт оподаткування податком на прибуток: прибуток з джерелом походження з України, дохід по договорам страхування, дохід нерезидента, дохід від азартних ігор, лотерей та букмекерської діяльності
 • Фінансова звітність як основа для визначення об’єкта оподаткування
 • Доходи та витрати в бухгалтерському обліку: на що звернути увагу?
 • Роль облікової політики для визначення фінансового результату
 • База оподаткування
 • Ставка податку на прибуток за різними видами доходів
 • Порядок обчислення податку на прибуток, використання податкових різниць
 • Визнання платників «високодохідними» та «малодохідними»
 • Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів:
  • вартісний критерій основних засобів для цілей нарахування податкової амортизациї
  • визначення терміну корисного використання та його скорочення для окремих груп
  • методи нарахування амортизації в податковому обліку
  • дооцінка та уцінка основних засобів
  • ремонт невиробничих основних засобів
  • амортизація капітальних ремонтів, в т.ч. орендованих об’єктів
  • ліквідація основних засобів
 • Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень)
  • особливості формування резервів відпусток, резерви майбутніх витрат, резерви сумнівних боргів
  • списання дебіторської та кредиторської заборгованості з урахуванням рекомендацій ДФСУ
  • відображення резервів в Додатку РІ
  • наслідки відсутності резервів
 • Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій
  • боргові зобов’язання та бухгалтерські відсотки
  • участь в капіталі інших платників
  • збитки попередніх періодів
  • невідповідність цін принципу витягнутої руки
  • експортно-імпортні коригування
  • роялті благодійні витрати
  • безповоротна фінансова допомога
  • цінні папери
  • штрафи, пеня, відшкодування
  • операції з нерезидентами
 • Особливості оподаткування окремих видів операцій
 • Використання Перехідних Положень
 • Звільнення від оподаткування податком на прибуток
 • Бухгалтерський облік нарахування та сплати податки, перевірки податку
 • Складання та подання Декларації з податку на прибуток

 Кейси, Практичні завдання, Тести

МОДУЛЬ 3

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

 • Платники податку
  • платники ПДВ за наявності об’єкту оподаткування
  • платники ПДВ за окремими операціями, в т.ч фізичні особи-підприємства на спрощеній системі оподаткування 1,2, 3 групи (за ставкою 5%)
 • Добровільна та обов’язкова реєстрація платником ПДВ
 • Анулювання реєстрації платника ПДВ: добровільно та по рішенню ДПСУ
 • Об’єкт оподаткування: типові та нетипові ситуації
 • База оподаткування за окремими операціями
 • Ставки ПДВ за різними операціями
 • Оподатковані, неоподатковані, звільнені від оподаткування операції та операціє, що не є об’єктом оподаткування
 • Дата визначення зобов’язань та податкового кредиту
 • Компенсуючі податкові зобов’язання
 • Імпортно-експортний ПДВ: практика перевірок та податкових спорів
 • Реєстраційний ліміт: види, поповнення та проблеми відновлення
 • Реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування до ПН
  • основні правила складання та реєстрації
  • коди УКТ ЗЕД, номенклатура, визначення ціни
  • терміни реєстрації та відповідальність за несвоєчасну реєстрацію або її відсутність
  • визначення дати для складання розрахунків коригування у різних операціях
  • включення розрахунків коригування в Декларацію
  • вплив реєстрації ПН та РК на реєстраційний ліміт
 • Таблиця даних для запобігання зупинки податкових накладних та РК
 • Правила відновлення та розблокування податкових накладних та РК
  • документи, які необхідно зібрати для відновлення реєстрації
  • варіанти переліку документів для відновлення реєстрації ПН та РК в залежності від виду діяльності та причини зупинки
  • правила написання Пояснення та терміни подання
  • правила складання Скарги, перелік документів та терміни
  • клопотання про поновлення терміну оскарження за п 56 ПКУ
  • судове оскарження- терміни 3 міс. 6 міс, 3 роки
 • Складання Декларації з ПДВ
  • звірка з бухгалтерським обліком
  • аналіз отриманих авансів
  • аналіз відвантажень товарів
  • аналіз ВМД з експорту та імпорту товарів
  • аналіз актів виконаних робіт та наданих послуг
  • Покрокове складання Декларації з ПДВ та Додатків
 • Правила отримання бюджетного відшкодування
 • Загальні правила виправлення помилок в Декларації з ПДВ
 • Виправлення помилок в Додатках до Декларації з ПДВ
 • Повернення коштів з особистого рахунку або СЕА на розрахунковий рахунок платника
 • Бухгалтерський облік нарахування та сплати податки, перевірки податку

Кейси, Практичні завдання, Тести

МОДУЛЬ 4

ЄДИНИЙ ПОДАТОК

 • Платники єдиного податку: юридичні та фізичні особи
 • Види діяльності, які не можуть здійснювати платники єдиного податку
 • Групи платників єдиного податку та критерії
 • Як обрати групу з урахуванням специфіки діяльності, місця її здійснення та виду розрахунків
 • Доходи платників єдиного податку: особливості визначення для фізичних та юридичних осіб
 • Правила визначення окремих видів доходів
 • Зовнішньоекономічна діяльність платників єдиного податку
 • Дата визначення доходів платників єдиного податку в різних операціях
 • Ведення обліку платниками єдиного податку фізичними та юридичними особами
 • Нюанси бухгалтерського обліку у юридичних осіб-платників єдиного податку
 • Обов’язкове використання РРО: правила 2020 р та 2021 р
 • Правила оплати єдиного податку
 • Особливості нарахування ЄСВ та сплати платниками єдиного податку
 • ПДВ у платників єдиного податку
 • Перехід та відмова від єдиного податку: ризикові моменти, які приводять до додаткового оподаткування
 • Наслідки порушення критеріїв знаходження на єдиному податку
 • Декларування та відповідальність платників єдиного податку

Кейси, Практичні завдання, Тести

МОДУЛЬ 5

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

 •  Контрольовані операції: визначення, критерії
 • Ризикові контрагенти та контроль роботи з нерезидентами
 • Ризиковість роботи з пов’язаними особами
 • Принцип «витягнутої руки»
 • Визначення зіставних операцій
 • Зіставлення комерційних та фінансових умов операцій
 • Аналіз функцій та ризиків здійснення операцій
 • Методи трансфертного ціноутворення
 • Комерційні бази для складання Документації з ТЦУ
 • Визначення нижнього та верхнього квартиля та медіани
 • Донарахування доходів та коригування витрат до рівня цін, що відповідають принципу «витягнутої руки»
 • Бухгалтерський облік контрольованих операцій: визначення господарської операції, донарахування
 • Контрольовані іноземні компанії – перше знайомство: загальні правила, скоригований прибуток, звіт та подання повідомлення
 • Звіт про контрольовані операції
 • Документація з трансфертного ціноутворення: правила складання
 • Подання уточненої Декларації та Додатку ТЦ
 • Штрафні санкції
 • Перевірки контрольованих операції

Кейси, Практичні завдання, Тести

 МОДУЛЬ 6

ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ВІЙСЬКИЙ ЗБІР, ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК

 •  Платники податку та податкові агенти
 • Об’єкт оподаткування ПДФО резидента та нерезидента
 • База оподаткування. Визначення загального оподатковуваного доходу
 • Доходи, що включаються в загальний оподатковуваний дохід
 • Доходи, що не включаються в загальний оподатковуваний дохід
 • Основні види доходів, що виплачує роботодавець робітникам за трудовим договором: оформлення, розрахунок, нарахування
 • Різниця між трудовим договором та договором ЦПХ
 • Оподаткування відпускних, лікарняних, витрат на відрядження
 • Додаткове благо, отримане від роботодавця: види, нарахування, використання натурального коефіцієнту
 • Податкова соціальна пільга: правила використання та розрахунку
 • Податкова знижка: види, підтвердження, подання
 • Оподаткування операцій з нерухомим та рухомим майном
 • Оподаткування інвестиційного прибутку
 • Оподаткування роялті, дивідендів, відсотків, благодійної допомоги та ін
 • Нарахування та сплата війського збору
 • Страхувальник та застрахована особа
 • База нарахування єдиного внеску
 • Порядок обчислення і сплати єдиного внеску
 • Нарахування єдиного внеску на різні види виплат
 • Форма 1ДФ: правила складання, подання, виправлення помилок
 • Подання звіту з ЄСВ, наслідки неподання для страхового стажу
 • Правила подання Декларації про майновий стан
 • Відповідальність платника податку та податкового агента
 • Бухгалтерський облік нарахування та сплати податків та зборів

Кейси, Практичні завдання, Тести

 МОДУЛЬ 7

ОПОДАТКУВАННЯ ФОП НА ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ ТА САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ

 • Реєстрація суб’єктів господарювання- фізичних осіб
 • Доходи ФОП та самозайнятих осіб
 • Визначення об’єкту оподаткування фізичних осіб-підприємців на загальній системі оподаткування
 • Перелік доходів та правила визначення
 • Витрати ФОП на загальній системі оподаткування: перелік витрат, правила визнання, особливості розрахунку амортизації
 • Витрати самозайнятих осіб
 • Обмеження щодо визнання витрат
 • Первинні документи для підтвердження податкової звітності
 • Облік товарних запасів
 • Облік доходів та витрат
 • Ведення Книги обліку доходів та витрат
 • Оподаткування ФОП на загальній системі оподаткування та самозайнятих осіб
 • Особливості нарахування ЄСВ
 • Складання та подання Декларації

Кейси, Практичні завдання, Тести

 МОДУЛЬ 8

ПОДАТОК НА МАЙНО

 

 • Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
  • Платники податку: юридичні, фізичні особи
  • Визначення платника за умови спільної часткової або спільної сумісної власності кількох осіб
  • Визначення об’єкту оподаткування житлової та нежитлової нерухомості
  • Що не є об’єктом оподаткування: особливі правила
  • Документальне оформлення майна чи використання: що є головним для оподаткування?
  • Зміна призначення об’єкта : наслідки для оподаткування
  • Визначення бази оподаткування
  • Пільги по сплаті податку для різних об’єктів
  • Ставки податку, порядок нарахування та сплати
  • Особливі правила нарахування податку для житлової нерухомості за умови перевищення порогу
  • Придбання або продаж майна впродовж року: як сплатити податок?
  • Декларування та відповідальність для юридичних та фізичних осіб
 • Земельний податок та орендна плата за землю
  • Платники податку (орендної плати)
  • Об’єкти та база оподаткування
  • Земельні ділянки, які не підпадають під оподаткування
  • Ставки земельного податку (орендної плати) та вплив грошової оцінки землі
  • Пільги по сплаті податку для юридичних та фізичних осіб
  • Особливості сплати земельного податку для платників єдиного податку
  • Оформлення права власності або користування на землю: чи є оподаткування по неоформлених ділянках?
  • Порядок оплати земельного податку (орендної плати)
  • Індексація грошової оцінки землі
  • Декларування земельного податку
 • Транспортний податок
  • Платники податку: юридичні та фізичні особи
  • Визначення об’єкта оподаткування: проблеми визначення вартості
  • База оподаткування та ставка податку
  • Придбання або продаж транспортного засобу впродовж року: як сплатити податок?
  • Декларування та відповідальність для юридичних та фізичних осіб
  • Бухгалтерський облік податку на майно

 Кейси, Практичні завдання, Тести

МОДУЛЬ 9

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

 •  Платники податку
 • Визначення підакцизного товару
 • Об’єкти оподаткування: реалізація та використання підакцизного товару
 • Операції, що не оподатковуються, звільнені від оподаткування
 • Визначення бази оподаткування за різними видами підакцизного товару
 • Ставки податку та порядок нарахування за різними операціями та в залежності від використання товару
 • Акциз та імпорт підакцизних товарів
 • Акцизні склади: особливості визначення та реєстрації
 • Дата визначення податкових зобов’язань
 • Складання та реєстрація акцизної накладної, наслідки несвоєчасної реєстрації
 • Формування реєстраційного ліміту
 • Реєстрація заявок на переміщення пального
 • Електронне адміністрування
 • Ліцензування для підакцизних товарів
 • Визначення податку у розрахункових документах
 • Особливості нарахування податку
 • Оплата та контроль за оплатою податку
 • Декларування та відповідальність
 • Бухгалтерський облік нарахування та сплати податки, перевірки податку

 Кейси, Практичні завдання, Тести

МОДУЛЬ 10

ІНШІ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ТА МІСЦЕВІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ: ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР, ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК, РЕНТНА ПЛАТА, МИТО

 • Туристичний збір
  • Платники збору та виключення з переліку платників
  • Визначення податкових агентів та їх обов’язки
  • База оподаткування збором
  • Ставка збору та особливості оплати
  • Визначення збору у розрахункових документах
 • Екологічний податок: види податку
  • Платники податку
  • Об’єкт та база оподаткування
  • Ставки податку за різними операціями
  • Розрахунок податку
  • Звітність та відповідальність
 • Збір за місця паркування транспортних засобів
  • Платники збору
  • Об’єкт та база оподаткування
  • Ставка збору та особливості встановлення
  • Порядок обчислення та строки оплати
 • Рентна плата за використання надрами
  • Види ренти
  • Платники ренти
  • Об’єкти оподаткування рентою за видами
  • Визначення та розрахунок податкових зобов’язань
  • Ставки для різних видів ренти  та використання коефіцієнтів
  • Декларування ренти
  • Відповідальність та контроль за сплатою ренти
 • Мито
  • Мито та його види
  • Митне оформлення
  • Митний статус товарів
  • Платники мита
  • Об’єкт та база оподаткування митом
  • Звільнення повністю або частково від мита
  • Справляння митних платежів

 Кейси, Практичні завдання, Тести

ОНЛАЙН ШКОЛА «ПОДАТКИ ВІД А ДО Я»

 • Обсяг курсу – 10 модулів
 • Тривалість курсу – 100 днів (плюс 30 днів для здачі модулів)
 • Метод навчання – онлайн, в тому числі з живим діалогом

 Формат навчання

 За кожним модулем

 • відео-лекції
 • онлайн – заняття, що передбачає участь у прямому ефірі та формат живого діалогу (3 вебінара за кожним модулем)
 • сесія «Питання-відповідь» (1 сесія за кожним модулем)
 • вирішення кейсів
 • розв’язання задач
 • тестування за кожним модулем

 За курсом

 • загальний Телеграм-чат онлайн школи
 • консультаційна підтримка під час навчання
 • розв’язання задач за курсом
 • тестування за курсом

По завершенню курсу кожен учасник отримає Сертифікат!

Для кого корисним буде курс Податки від А до Я

 • Бухгалтер
 • Головний бухгалтер
 • Керівник
 • власник

Що ви отримаєте від семінару:

 • Обсяг курсу – 10 модулів
 • Тривалість курсу – 100 днів (плюс 30 днів для здачі модулів)
 • Метод навчання – онлайн, в тому числі з живим діалогом

Вартість семінару:

 • ПАКЕТ БАЗОВИЙ
 • ВАРТІСТЬ УЧАСТІ 12980 грн. (без ПДВ)
 • (рання ціна до 1 червня 2021 року – 9980 грн) ПАКЕТ СТАНДАРТ
 • ВАРТІСТЬ УЧАСТІ 13980 грн (без ПДВ)
 • (рання ціна до 1 червня 2021 року – 10 980 грн)
 • КОРИСНИЙ БОНУСНИЙ ПАКЕТ вартістю 150 $
 • 10 Алгоритмів Заповнення накладних, звітів, Декларацій
 • 15 Довідників з оподаткуванняАвторські брошури Брошури за окремими податками
 • 100 актуальних листів Роз’яснення з питань оподаткування
 • 20 судових рішеньСудові рішення з питань оподаткування
 • Можлива оплата частинами!

У вартість входить:

 • ПАКЕТ БАЗОВИЙ
 • доступ до відео-лекцій в кабінеті
 • доступ до онлайн – занять
 • участь у сесії «Питання-відповідь»
 • вирішення кейсів
 • розв’язання задач
 • тестування за кожним модулем
 • запис всіх модулів курсу з доступом 90 днів після закінчення курсу
 • презентації лекцій
 • додатковий роздатковий матеріал
 • доступ до закритого Телеграм каналу
 • сертифікат про проходження курсу (електронний)
 • ПАКЕТ СТАНДАРТ
 • доступ до відео-лекцій в кабінеті
 • доступ до онлайн – занять
 • участь у сесії «Питання-відповідь»
 • вирішення кейсів
 • розв’язання задач
 • тестування за кожним модулем
 • запис всіх модулів курсу з доступом 90 днів після закінчення курсу
 • презентації лекцій
 • додатковий роздатковий матеріал
 • доступ до закритого Телеграм каналу
 • сертифікат про проходження курсу (паперовий)
 • Додатково
 • доступ до Бонусного пакету вартістю 150 $
 • консультаційну підтримку під час навчання
 • доступ до Відеокурсу «Собівартість від А до Я» зі знижкою 20 %

Місце проведення:

м.Київ (ст.м. «Майдан Незалежності») Готель "Козацький" Конференц-зал

Час проведення:

Архів

Нехай всі ваші проекти будуть успішними!

Тeл. (044) 587-63-00 Моб. (097) 549-18-83
Реєстрація

Реєстрація на подію закрита

Тeл. (044) 587-63-00

Моб. (097) 549-18-83

Найближчі заходи:

Реєстрація на семінари