Замовити дзвінок

Залиште заявку, наш менеджер зв'яжеться з вами найближчим часом.

ТРАНСФЕРТНІ ЦІНИ В ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ Як бухгалтеру працювати з трансфертної ціною: аналіз законодавства, рекомендації

Доповідачі:

ВОЗНЮК ОЛЕНА
Реєстрація

Програма семінару:

Ключові зміни по ТЦУ 2018 року (закон № 2245)!

 • Зміни в критеріях пов’язаності – пов’язаність через бенефіціарного власника.
 • Розширено види контрольованих операцій. Операції з нерезидентами специфічних ОПФ.
 • Обсяг контрольованої операції визначається не за договором, а у відповідністю із принципом «витягнутої руки».
 • Операції між нерезидентом і його постійним представництвом контролюються, за загальними правилами.
 • Доповнено перелік інформації, яка повинна міститись у документації з ТЦУ.
 • Уточнено порядок взаємного узгодження ціноутворення для цілей ТЦУ.
 • При самостійному корегуванні застосовується максимальне / мінімальне значення діапазону, а не медиана
 • (навіть щодо попередніх звітних періодів).

  • 30% коригування поширюється не лише на операції з НПЮ, а і на операції з контрагентами специфічної организаційно-правової форми.
  • Змінений перелік низько-податкових юрисдикцій, перелік організаційно-правових форм в розрізі країн – як застосовувати по-новому.
  • Нові штрафні санкції для ТЦУ.
 • Аналіз всіх змін законодавства по трансфертному ціноутворенню (ТЦО) за 2017 та на 2018!

  • Повний аналіз змін податкового кодексу та інших законодавчих актів стосовно ТЦО.
 • Старі проблеми на новий лад:

  • робота через посередника-прокладку, форвардні ф’ючерсні контракти.
  • специфіка для посередників при ТЦУ.
  • “нестиковки” формулювань оновленого ПКУ: як по-новому порахувати суму для ТЦУ.
  • подача звіту, документів: що по новим правилам?
  • нові правила процесу проведення перевірок по ТЦУ.
 • Пов’язані особи.

  • визначення та критерії пов’язаних осіб. Як визначати пов’язаність в «ланцюгу» контрагентів.
  • приклад розрахунку прямого та опосередкованого контролю.
  • уточнення визначення контрольованих операцій між пов’язаними особами з застосуванням «штучних» непов’язаних посередників.
  • розкриття інформації про пов’язаних осіб.
  • пов’язаність через кредитування.
  • пов’язаність через кінцевого бенефіціарного власника.
  • можливість самостійного визначення осіб пов’язаними в ТЦУ. Наслідки для платників.
  • право ДФС визначати пов’язаність через суд.
 • Контрольовані операції (ко). Ідентифікація та їх визначення. Критерії.

  • ідентифікація кола операцій для ТЦУ.
  • визначення ко. Критерії визнання контрольованих операцій.
  • уточнено період здійснення зіставних операцій (протягом звітного періоду / протягом попередніх декількох періодів).
  • передбачається використання фінансових показників зіставних компаній замість рентабельності окремої операції.
  • запроваджено критерії зіставних компаній (однаковий квед, відсутність збитків, відсутність акціонерів / дочірніх компаній).
  • розширено види ко. Операції з нерезидентами, які не сплачують корпоративний податок.
  • специфічні ситуації. Відступлення права вимоги. Порука. Прощення боргу. Дивіденди та внески до статутного капіталу.
  • посередники. Операції з посередниками-нерезидентами.
  • спеціальні правила для обґрунтування ко на підставі ф’ючерсних форвардних контрактів (за датою контракту, а не за датою операції).
  • запровадження принципу групування ко (за довгостроковими договорами, з нематеріальними активами, нма та інше), розподілу доходів та витрат, пов’язаних з ко.
  • нерезиденти. Змінений перелік «низько-податкових» юрисдикцій (нпю) від кму.
  • новий перелік організаційно-правових форм нерезидентів, операції з якими контролюються – з якої дати набирає чинності.
  • чи застосовується тцу при роботі з “низько-податковими” суб’єктами, зареєстрованими в “високо-податкових” юрисдикціях?
 • Співставні операції.

  • співставність (внутрішня та зовнішня) умов операцій.
 • Критерії співставності. Пріоритетність внутрішніх над зовнішніми співставними операціями.

  • де їх шукати? Як застосовувати? Проблеми пошуку співставних операцій.
  • корегування для приведення операцій до рівня співставних для різник методів тцу – приклади розрахунків та коригувань. Практичні рекомендації.
 • Методи тцу.

  • методи тцу. Алгоритм вибору методу (найбільш доцільного). Вибір сторони для дослідження.
  • пріорітетність методів тцу. Послідовність використання методів тцу.
  • як обгрунтувати неможливівсть застосування 1–3 методів?
  • аналіз кожного методу (відмінність української версії від оеср). Сфера їх застосування.
 • Сутність аналізу, опис процедури, що здійснює підприємство.

  • приклади застосування методів тцу до операцій.
  • ціна та показники рентабельності. Як ключові одиниці в тцу. Порядок розрахунку.
  • складнощі використання методів, що базуються на показниках рентабельності. Вибір показника рентабельності.
  • визначення більш простої сторони при застосуванні методів, що базуються на рентабельності. Що, коли більш простою стороною є нерезидент?
  • групування ко / співставних операцій для розрахунку рентабельності. Практичні приклади розрахунку рентабельності. Вибір правильного аналізованого показника рентабельності.
  • специфічний метод обґрунтування ціни біржового товару. Як застосовувати? Що робити, якщо не можливо застосувати метод порівняльної неконтрольованої ціни при обгрунтуванні цін біржового товару? Перелік бірж та біржового товару (постанова кму).
  • фінансові операції. Операції з правами на об’єкти інтелектуальної власності. Операції з об’єктами нерухомості та інше.
 • Діапазони. Зміни.

  • як рахувати квартилі? Практичні приклади.
  • визначення діапазону цін та діапазону рентабельності на практичних прикладах. Правила розрахунку.
  • у випадку непопадання ціни / рентабельності контрольованої операції в діапазон ціни / рентабельності – ціна / рентабельність визначається на рівні медіани.
 • При самостійному коригуванні – нижнього / верхнього квартилю.

  • практичні приклади побудови діапазону ціни / рентабельності по постанові кму.
  • можливість використовувати показники 1 співставної операції замість побудови діапазону.
  • небезпечність ситуації, коли існує детальна інформація про ціни на товари в співставних умовах.
 • Джерела інформації по співставним операціям.

  • відсутні офіційні джерела. Розширено перелік джерел інформації.
  • Будь-яка загальнодоступна інформація може бути джерелом інформації для тцу.
  • Будь-які джерела, інформація з яких отримана з дотриманням вимог законодавства.
  • Інформація, отримана податковими органами в межах міжнародних угод
  • різні джерела інформації. Проблеми вибору джерел інформації.
  • використання експертизи держзовнішінформу, баз данних бюро ван дейк (ruslana,  amadeus тощо).
  • бази даних для тцу: «+» та «–». Для яких методів застосовуються.
  • внутрішні та зовнішні співставні операції.
  • цінові експертизи для цілей тцу.
  • практичні рекомендації по пошуку співставних операцій.
  • Документація до звіту по тцу. Аналіз порядку. Рекомендації практики. Підводні камені.
  • Звіт по тцо! Підготовка та перевірка звіту.
 • Документація по тцо. Як підготувати без помилок та штрафів?

  • пакет документів та додатків до звіту з тцу.
  • доповнено перелік інформації, яка має бути у документації про ко (опис структури управління, опис діяльності та стратегії ділової активності, аналіз відповідних ринків, конкуренти, копії договорів та платіжних документів).
  • яку інформацію необхідно розкрити в документації?
  • застосування штрафних санкцій за неповне розкриття інформації в документації по тцу.
  • документацію готують всі, але подають на запит.
  • як підготувати самим? Коли краще залучити зовнішніх спеціалістів.
  • пакет документації для цілей тцу, як підготувати функціональний аналіз.
 • Перевірка звіту по тцу! Звіт подають всі, в кого є контрольовані операції (ко)!

  • приклад складання звіту про контрольовані операції.
  • проблемні питання при заповненні.
  • відображення специфічних операцій у звіті про ко.
  • аналіз основних помилок при складанні звіту. Аналіз порядку.
  • перевірка звіту по тцу.
  • які документи потрібно мати?
 • Функціональний аналіз. Економічний аналіз. Політика тцу.  Аналіз ризиків.

  • як підготувати?
  • економічні моделі при складанні пакету документів по тцу.
  • особливі випадки обґрунтування ціни / рентабельності в операціях, що не є контрольовані для тцу.
 • Корегування. Приклад. Коли потрібно проводити, а коли застосування є недоцільним.

  • при самостійному корегуванні застосовується максимальне / мінімальне значення діапазону, а не медіана
  • (навіть щодо попередніх звітних періодів).
  • Проблемні аспекти застосування тцо.

 • Планування тцо та мінімізація ризиків.

 • Внутрішня система контролю за тцо: як організувати комунікацію між структурними підрозділами компанії для контролю за трансфертними цінамі та мінімізувати податкові ризики.

  • Корпоративна цінова політика.
 • Практичні рекомендації по первинному аналізу господарських операцій на їх відповідність вимогам тцо.

  • Аналіз схеми руху товарів, послуг, грошових потоків. Система ціноутворення з врахуванням вимог до контролюємих угод.
  • Ідентифікація співставних неконтролюємих угод. Можливості корегування внаслідок різних умов угод з врахуванням норм тцо.
  • Перевірки ТЦО. Контроль. Штрафи. Взаємодія з ДФС. Оскарження донарахувань.
 • Податкові перевірки ТЦО. Моніторинг.

  • податкові перевірки ТЦО. Практика перевірок ДФС.
  • підстави для перевірки: зміни.
  • порядок та особливості проведення.
  • підстави для перевірки контрольованих операцій. Самостійне коригування.
  • результати перевірки. Нюанси.
  • максимальний строк перевірки збільшено до 30 місяців!
  • строк позовної давності щодо контрольованих операцій 7 років!
  • статистика ДФС по результату моніторингу та податкових перевірках за попередні періоди.
 • Моніторинг ко.

  • порядок проведення ДФС.
  • спостереження за цінами та умовами.
  • аналіз інформації про ко, звітів, документації.
  • аналіз інформаційних джерел.
  • опитування-допит-інтерв’ю ДФС представників платників податку! Процедура. Результати.
 • Оскарження податкових донарахувань (в судовому та позасудовому порядку) по тцо.

 • Погодження цін у контрольованих операціях.

  • аналіз передбачених законом можливостей для взаємного узгодження цін між платником та ДФС.
  • порядок узгодження цін згідно постанови КМУ.
  • міжнародний досвід та можливі наслідки для платників податків в Україні.
 • Судова практика по ТЦО!

  • позитивна та негативна! Різна судова практика по тим самим питанням. Аналіз.
  • ідентифікація контрольованих операцій (контрольована / неконтрольована). Невключення ко до звіту.
  • пов’язаність осіб.
  • НПЮ (Грузія, Швейцарія). Llp.
  • посередницькі договори.
  • неподання документації. Не звітування.
  • щодо штрафів…
 • Штрафні санкції. Відповідальність за порушення по тцо. Нові правила!

  • нові розміри штрафів. Неподання звітів, документації. Не включення в звіт контрольованої операції. Викривлення інформації…
  • за неподання звіту (невчасне подання): 300 прожиткових мінімумів.
 • Неподання звіту / уточнюючого звіту / документації після 30 днів за кінцевою датою сплати штрафу – 5 прожиткових мінімумів за кожен календарний день.

 • Несвоєчасне подання звіту / невключення операції в поданий звіт – 1 прожитковий мінімум за кожен день.

 • Несвоєчасне подання документації – 2 прожиткових мінімуми за кожен день.

  • за помилки у звіті, незадекларовані, невключені у звіті операції: 1% (максимум 300 прожиткових мінімумів). Специфічні ситуації.
  • за неподання документації: 3% (максимум 200 прожиткових мінімумів).
  • застосування ДФС нових штрафів до старих періодів (звіти, документація). Роз’яснення ДФС. Що на практиці.
  • застосування штрафних санкцій до ко 2015, 2016, 2017 та 2018 року!
  • немає звільнення від штрафних санкцій за завищення витрат / заниження доходів в ко за 2016 рік.
  • специфічні ситуації.

Вартість семінару:

 • 2150 грн. (без ПДВ).
 • Знижки за 2-х учасників - 5%
 • Знижки за 3-х учасників та більше - 10%
 • Знижки постійним клієнтам.
 • Знижка при реєстрації через сайт: 3%

У вартість входить:

 • відповіді на запитаняя (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь)
 • ексклюзивні аналітичні матеріали
 • обід в ресторані
 • кава-брейки
 • набір ділових аксесуарів
 • сертифікат
 • Кожен учасник отримає бухгалтерський комплект документів

Місце проведення:

м.Київ (ст.м. «Майдан Незалежності») Готель "Козацький" Конференц-зал

Час проведення:

09.30 - 10.00 реєстрація
10.00 - 17.00 лекція семінару та його закінченя

Нехай всі ваші проекти будуть успішними!

Тeл. (044) 587-63-00 Моб. (097) 549-18-83
Реєстрація

Реєстрація на семінар закрита

Тeл. (044) 587-63-00

Моб. (097) 549-18-83

Найближчі семінари:

Реєстрація на семінари