БІРЮЧЕНКО ВІКТОРІЯ Василівна

БИРЮЧЕНКО Виктория Васильевна

директор аудиторської фірми «МТД Аудит», сертифікований аудитор. Міжнародні професійні сертифікації з фінансового обліку: IAB, US СPA; фінансовий менеджмент і управлінський облік: програма Hock Training для сертифікації US СРА. Сертифікований фахівець з міжнародної фінансової звітності (Диплом АССА DipIFR (Rus).

директор аудиторской фирмы «МТД Аудит», сертифицированный аудитор. Международные профессиональные сертификации по финансовому учету: IAB, US СPA; финансовый менеджмент и управленческий учет: программа Hock Training для сертификации US СРА. Сертифицированный специалист по международной финансовой отчетности (Диплом АССА DipIFR (Rus).