• Головна
 • Семінари для БУХГАЛТЕРА
 • Международные стандарты финансовой отчетности 2021. «Переходим на МСФО под руководством аудитора: построчная инструкция по основным  операциям!»

Международные стандарты финансовой отчетности 2021. «Переходим на МСФО под руководством аудитора: построчная инструкция по основным  операциям!»

Доповідачі:

Мілон-Козлова Марина Євгенівна
Мілон-Козлова Марина Євгенівна
Реєстрація

Програма вебінару:

Переходимо на МСФЗ під керівництвом фахівця:  построкова інструкція по основним  операціям

 Даний курс буде цікавим широкому коло фахівців в таких галузях, як підготовка звітності по МСФЗ, бухгалтерський облік, фінансовий контроль та менеджмент, фінансовий аналіз

 ПЛЮСИ НАВЧАННЯ У НАС:

1-й день

Розглядаються СТАНДАРТИ:

 • Загальна інформація
 • МСФЗ 16. Оренда
 • МСБО 16. Основні засоби
 • МСФЗ 5 Необоротні активи, утримувані на продаж

Фінзвітність за МСФЗ: яка вона?

 • Фінансова звітність в форматі XBRL. Норми Закону про бухоблік.
 • Організація бухобліку по МСФО: положення про облікову політику підприємства, елементи і варіанти вибору
 • Основні відмінності в підходах між українським і міжнародним бухобліком
 • Особливості документального підтвердження операцій в МСФЗ-форматі
 • Вимоги ПКУ щодо застосування МСФЗ
 • Чи приводить перехід на МСФЗ до здачі «уточненки» по прибутку? позиція ДПСУ

МСФЗ 16 «Оренда»: коротко і по суті, приклади і проводки, податок на прибуток і ПДВ:

 • В чому полягає суть єдиної моделі обліку оренди для орендаря
 • «Право користування орендованим активом» – первісне визнання і подальша оцінка
 • Вибираємо параметри для дисконтування – ставка і період
 • Визначення «низької вартості» об’єктів оренди та короткострокова оренда
 • Облік аредни плати за землю
 • Подання оренди орендарем у фінансовій звітності
 • Оренда в ПКУ і МСФЗ – спільне та відмінне
 • Амортизація активів права користування та фінансові витрати – податкові наслідки з податку на прибуток на прикладах
 • Облік витрат на ремонт і поліпшення орендованого майна
 • Закінчення терміну оренди і розірвання договору оренди: що з ПДВ і ремонтними витратами в податковому обліку
 • Огляд листів контролюючих органів і коментар до них по темі: “Оренда”

МСФЗ (IAS) 16 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ» – аспекти обліку ОС, вплив на податкові коригування

 • Критерії визнання основних засобів. Встановлення вартісного критерію
 • Особливості прийняття до обліку ОС по МСФО в т.ч.: «соціалка», «балансодержательство», незавершені капітальні інвестиції
 • Первісна оцінка вартості ОС: витрати, що формують первісну вартість
 • Формування резервів на демонтаж, огляд листів ДПСУ
 • Амортизація ОС: розрахунок ліквідаційної вартості, зміна термінів корисного використання ОЗ у бухобліку і вплив таких змін на податковий облік
 • Компонентний підхід при амортизації
 • Призупинення нарахування амортизації у бухгалтерському та податковому обліку в період виконання капремонтів, модернізації
 • Що робити, якщо обладнання повністю замортизовано, але все ще використовується?
 • Наступні витрати: облік поточного і капітального ремонту по МСФО
 • Вплив переоцінки ОС на податкові різниці
 • Облік безоплатно отриманих основних засобів.
 • Огляд листів контролюючих органів і коментар до них за темами: “Основні засоби”;

МСФЗ (IFRS)

 • 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»
 • Які ключові умови і критерії класифікації активів, призначених для продажу.
 • Послідовність дій при реклассе ОС у необоротні активи, призначені для продажу
 • Приклад

2-й день.

Розглядають СТАНДАРТИ:

МСБО 38. Нематеріальні активи

МСБО 36. Знецінення активів

МСФЗ 15 Виручка за договорами з покупцями

МСБО 2 Запаси

МСБО 37 Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи

МСФЗ 9 фінінструментами (В ЧАСТИНИ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ЩО обліковуються за амортизованою вартістю)

МСФЗ (IAS) 38 НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ – АСПЕКТИ ОБЛІКУ ПО МСФЗ

 • Програмні продукти
 • Витрати на створення веб-сайту
 • Торгова марка
 • Нематеріальні активи, що не мають терміну корисного використання
 • Внутрішньо створені НА, особливості формування первісної вартості
 • Основні коригування при трансформації операцій, пов’язаних з урахуванням НМА

МСФЗ (IАS) 36 – ТЕСТУВАННЯ АКТИВІВ НА ЗНЕЦІНЕННЯ ПРИ СКЛАДАННІ фінансової звітності: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

 • Концепція знецінення активів.
 • Які існують зовнішні і внутрішні джерела інформації ознак знецінення.
 • Як оцінювати і визнавати у фінансовій звітності збитки від знецінення.
 • Вплив процедури знецінення на податкові різниці
 • Наслідки не проведення знецінення

Визнання доходу по МСФЗ 15: ключові моменти

 • Визнання виручки 5-ти крокова модель.
 • Контрактні зобов’язання і контрактні активи, коли вони виникають.
 • Контрактні зобов’язання – чи потрібна податкова коригування?
 • Ідентифікація договору з покупцем.
 • Оцінка поетапного визнання виручки і первинні документи – на які показники орієнтуватися для підтвердження оподатковуваного доходу
 • Ідентифікація договірних зобов’язань в рамках договору (транспортування товару покупцям, можливість повернення, послуги виробника по демонстрації товарів в магазинах рітейлера, навчання клієнта-рітейлера)
 • Визначення загальної ціни угоди за договором (компонент фінансування, нарахування умовних відсотків за довгостроковими авансами, відвантаження з відстрочкою платежу).
 • Розподіл загальної  ціни угоди між договірними зобов’язаннями.
 • Особливості обліку стимулювання продажів за МСФЗ 15 (знижки, безкоштовні товари, бонусні програми), знижки при достроковій оплаті, знижки, надані після відвантаження.
 • Визнання доходу в момент або в міру виконання договірного зобов’язання.
 • Резервування сумнівних боргів – «матриця» зменшення корисності.
 • Як відобразити в податковому обліку безнадійну заборгованість.

ЗАПАСИ: приклади коригувань для окремих операцій

 • Дорогі запчастини і комплектуючі, товари, придбані для реклами,
 • МНМА в МСФЗ обліку.
 • Розрахунок виробничої собівартості відповідно до МСФЗ
 • Рекламні матеріали та їх облік
 • Уцінка або розрахунок резерву під знецінення запасів. Вплив на податок на прибуток, ПДВ-наслідки коли будуть, а коли немає
 • Огляд листів контролюючих органів і коментар до них по темі «ЗАПАСИ».

Забезпечення і резерви

 • Резерв під обов’язковий річний аудит
 • Забезпечення під відпустки і річні премії
 • Резерв під пільгові пенсії
 • Забезпечення гарантійних замін
 • Огляд листів контролюючих органів і коментар до них по темі: “Забезпечення і резерви”

МСФЗ 9 «ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» (в частині заборгованості, яка обліковується за справедливою вартістю)

 • Поняття фінансових інструментів, їх класифікація
 • Яку заборгованість слід дисконтувати?
 • Що з поточною заборгованістю (термін погашення менше 1 року)?
 • Якщо заборгованість короткострокова, але не погашається більш року – її дисконтувати?
 • Покрокова інструкція з дисконтування заборгованості
 • Де брати ставку дисконтування?
 • Приклади дисконтування різних заборгованостей
 • Чи треба дисконтувати кредити банку?
 • Чи треба дисконтувати позики, отримані від материнської компанії з відсотками / без відсотків?
 • Потрібно дисконтувати заборгованість по фізособам?
 • Як дисконтувати заборгованість із засновниками?
 • Чи можна якось уникнути дисконтування заборгованості?
 • Дисконтирование у викладі контролюючих органів

Аналіз найпоширеніших помилок при складанні звітності за міжнародними стандартами і рекомендації, як їх уникнути

 

Що ви отримаєте від семінару:

 • Наш семинар – это удобная и доступная площадка, позволяющая широкому кругу специалистов в таких областях, как бухучет, финансовый контроль, менеджмент, изучить МСФО, получить практические навыки составления отчётности по МСФО. По завершении обучения слушатели семинара:   получат знания в области базовых МСФО; освоят техники отражения в учёте операций в соответствии с МСФО; приобретут навыки подготовки финансовой отчётности по МСФО; приобретут системное представление о процессе «перекладки» отчётности;

Вартість вебінару:

 • 3750 за одного участника

Місце проведення:

Слушаем вебинары в удобном для себя месте, помощь бухгалтерам, юристам и другим специалистам для обеспечения выживания бизнеса в условиях карантина.

Час проведення:

27 - 28 Жовтня
11.00 - 15.30 лекція семінару та його закінченя
-

Нехай всі ваші проекти будуть успішними!

Тeл. (044) 587-63-00 Моб. (097) 549-18-83
Реєстрація

Реєстрація

СемінарВебінар

Найближчі заходи:

Реєстрація на семінари