ВІНИЧЕНКО Анна

Винниченко Анна

Керуючий партнер Адвокатського об’єднання «WinnerLex». Ведення судових справ, податкова та господарська практики, корпоративне, контрактне, торгове право, будівництво, ЗЕД. Значний досвід супроводу судових справ різної категорії складності, корпоративних конфліктів, розробки і побудови договірних конструкцій різних бізнес проектів, правового супроводу операцій з нерухомістю, проведення юридичного due diligence в сферах договірного права, об’єктів нерухомості, будівництва, M & A. Громадська Рада при УКРІНФОРМ України, Комітет з питань податкової політики; Український союз промисловців і підприємців, Комісія з питань податкової політики, фінансів і банків ТПП України, Комітет з податкових питань; Асоціація правників України, Податковий комітет.

 

Управляющий партнер Адвокатского объединениия «WinnerLex». Ведение судебных дел, налоговая и хозяйственная практики, корпоративное, контрактное, торговое право, строительство, ВЭД. Значительный опыт сопровождения судебных дел различной категории сложности, корпоративных конфликтов, разработки и построения договорных конструкций различных бизнес проектов, правового сопровождения операций с недвижимостью, проведения юридического due diligence в сферах договорного права, объектов недвижимости, строительства, M&A. Общественный Совет при ГФС Украины, Комитет по вопросам налоговой политики; Украинский союз промышленников и предпринимателей, Комиссия по вопросам налоговой политики, финансов и банков ТПП Украины, Комитет по налоговым вопросам; Ассоциация юристов Украины, Налоговый комитет.