АНДРУСЯК Василь

Провідний юрист ТОВ «MG TAX». Спеціалізується в області податкового, митного, банківського, корпоративного права, податкового планування, супроводу і врегулювання суперечок з органами влади. З 2015р. здійснював представництво підприємств нафтової, аграрної, будівельної, оборонної сфер в суперечках з контролюючими органами, проводив due diligence оформлення господарських операцій, в т.ч. ЗЕД, займався Податковим плануванням, отриманням роз’яснень контролюючих органів. Автор ряду аналітичних матеріалів у сфері оподаткування та оскарження рішень контролюючих органів. Член Асоціації правників України. Сертифікат фахівця з управління активами інституційних інвесторів від 06.02.2017 року ..

Ведущий юрист ООО «MG TAX». Специализируется в области налогового, таможенного, банковского, корпоративного права, налогового планирования, сопровождения и урегулирования споров с органами власти. С 2015г. осуществлял представительство предприятий нефтяной, аграрной, строительной, оборонной сфер в спорах с контролирующими органами, проводил due diligence оформления хозяйственных операций, в т.ч. ВЭД, занимался Налоговым планированием, получением разъяснений контролирующих органов. Автор ряда аналитических материалов в сфере налогообложения и обжалования решений контролирующих органов. Член Ассоциации юристов Украины. Сертификат специалиста по управлению активами институциональных инвесторов от 06.02.2017 года ..