Хохлова Наталія Віталіївна

заступник директора департаменту реєстрації емісій цінних паперів.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку –  НКЦПФР