• Головна
 • Семінари для ЮРИСТІВ
 • Новітня судова практика. Господарські, цивільні, адміністративні спори 2020-2021 Судові процеси 2019/2021. Перша практика. Новели + порівняльний аналіз ГПК.

Новітня судова практика. Господарські, цивільні, адміністративні спори 2020-2021 Судові процеси 2019/2021. Перша практика. Новели + порівняльний аналіз ГПК.

Доповідачі:

Реєстрація

Програма семінару:

Блок І. НОВЕЛИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 2019! ГПК. ЦПК. КАС України.     ПРАВОВІ ВИСНОВКИ ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ в 2018/2019 та їх вплив на судову практику  (господарські, цивільні, адміністративні справи).

Блок ІІ. Карантинні зміни! Закон «про внесення змін до ГПК, ЦПК ТА КАС щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ», № 460-ix!

 • Щодо підсудності спорів з владою.
 • Порядок оголошення відводів суддям.
 • Відкриття провадження у справі
 • Зупинення провадження у справі.
 • Закриття провадження у справі.
 • Заходи забезпечення позову в господарському процесі.
 • Підстави для відмови у видачі судового наказу.
 • Вимоги до заяв, що подаються на стадії виконання судового рішення/
  • Апеляційне оскарження.
  • право апеляційного оскарження.
  • апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції.
  • підготовка розгляду справи судом апеляційної інстанції.
  • підстави для скасування судового рішення.
  • закриття судом апеляційної інстанції провадження.
 • Касаційне оскарження.
  • право касаційного оскарження.
  • «касаційні фільтри».
  • що не підлягає касаційному оскарженню.
  • форма і зміст касаційної скарги.
  • відмова у відкритті касаційного провадження.
  • відкриття касаційного провадження.
  • закриття касаційного провадження.
  • межі розгляду справи судом касаційної інстанції.
  • підстави для повного або часткового скасування рішень.
  • підстави для передачі справи повністю або частково на новий розгляд або для продовження розгляду.
  • передача справа за підвідомчістю.

Блок ІІІ. Порядок звернення до суду. «електронний суд». Робота через єсітс!

 • Що краще: електронна чи паперова форма. Плюси та мінуси.
 • Звернення до суду шляхом застосування електронної пошти: порядок та наслідки.
 • Звернення до суду через «електронний кабінет».
 • Робота через єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему (єсітс).
  • обов’язковість реєстрації в єсітс. Процедура реєстрації.
  • як подавати позови.
  • електронний суд – як це працює. Проблемні та практичні питання.
 • Процедура запуску електронного суду. Застосування єсітс в судах.
 • Позиція верховного суду.
 • Рішення ради суддів україни від 20.09.2019 №75 “щодо неоднозначної практики застосування судами підсистеми “електронний суд”.
 • Практика апеляційних судів.

Блок ІV. Позовна заява, відзив, заперечення. Структура та зміст.

 • Приклади аргументів та контраргументів.
 • Приклади доказової бази та доведення її належності / неналежності / недопустимості:
 • В яких випадках наданий стороною «належний» доказ може бути визнаний судом «недопустимим».
 • Доказування! Розширення способів доказування.
 • Доведення тих або інших обставин на прикладах конкретних правовідносин.
 • Ненадання доказів.
 • Відсутність доказів.
 • Мовчазна згода в господарському процесі. На будь-який аргумент – обов’язково контраргумент!
 • Порядок доведення обставин справи за допомогою відкритих реєстрів даних.
 • Експертиза.
  • використання експертизи в якості доказу у справі та її заперечення.
  • на прикладах експертизи давності, почеркознавчої експертизи, комп’ютерної експертизи, економічної експертизи, психолого-психіатричної експертизи з використанням поліграфа.
  • коли клопотання про призначення експертизи може бути визнано зловживанням процесуальними правами.
  • коли експертиза є необхідною.
 • Показання свідків.
  • порядок доведення обставин справи за допомогою показань свідків.
  • коли судом приймаються до уваги. Коли показання свідка не є доказом?
  • як заперечувати?
 • Строки позовної давності по основним категоріям правовідносин.
 • Проблемні питання строків позовної давності, які перебувають на розгляді великої палати.
 • Застосування / незастосування строків позовної давності.
 • Чи є клопотання про застосування позовної давності визнанням позову.
 • Шляхи заперечення щодо клопотання про застосування позовної давності:
 • Строки подання доказів.
 • Формулювання предмета спору.
 • Визначення юрисдикційної підвідомчості спору.
  • основні помилки. Наслідки.
  • чи впливають треті особи у справі на визначення юрисдикції.
  • чи варто у відзиві на позов вказувати на неправильну юрисдикцію.
  • ! Новели законопроекту № 2314 від 25.10.2019 «про внесення змін до господарського процесуального кодексу україни, цивільного процесуального кодексу україни, кодексу адміністративного судочинства україни щодо удосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку».
 • Доведення позивачем порушення спірними правовідносинами його прав та/або інтересів.
  • наслідки визнання судом відсутності порушення прав позивача за умови обґрунтованості позовних вимог. Приклади.
 • Визначення суб’єктного складу спору.
  • приклади, коли може мати місце неправильне визначення позивача/відповідача.
 • Наслідки.
  • чи можливо виправити.
  • коли варто вказувати в якості доводів у відзиві.
 • Повноваження.
 • Чи є обов’язковим подання відзиву на позов.
  • продовження строку на подання відзиву.
  • наслідки неподання чи несвоєчасного подання відзиву.
  • що робити, коли представник вступає у справу на стадії апеляції, а під час розгляду справи в першій інстанції відзив не подавався.   
 • Чи може зустрічний позов замінити відзив на позов.
  • випадки та строки подання зустрічного позову.
 • Реквізити. Загальний порядок оформлення позову / відзиву / заяви / клопотання.
  • значення та можливі наслідки.
 • Засоби, які застосовуються учасниками судового процесу, щоб привернути особливу увагу до поданого процесуального документу:
  • візуальні, змістовні, стилістичні.
  • як не перестаратись та не викликати зворотній ефект від очікуваного.
 • Додаткові вимоги/клопотання в прохальній частині позову/відзиву або викладені в окремій заяві:
 • Додатки до позову/відзиву:
  • докази надсилання позову/скарги/заяви іншій стороні у справі.
 • Що є доказом направлення позову/відзиву іншій стороні у справі у разі, якщо така особа – нерезидент.
 • Чи є обов’язковим надсилання іншій стороні у справі копії документу про сплату судового збору.
 • Наслідки його ненаправлення іншим учасникам.
  • докази сплати судового збору.
 • Чи необхідно надавати докази зарахування судового збору до спеціального фонду державного бюджету.
 • Реквізити на які сплачується судовий збір.
 • Коли варто розраховувати на зменшення/відстрочення/звільнення від сплати судового збору.
 • Наслідки штучного зменшення ціни позову з метою зменшення суми судового збору.
 • Практика єспл з питань сплати судового збору;
  • попередній розрахунок судових витрат.
  • тощо.
 • Особливості розгляду спорів за позовами прокурорів.
  • ключові позиції верховного суду: порядок та випадки звернення, порядок обчислення позовної давності по позовам прокурорів.

Блок V. Розгляд справи. Питання, які можуть виникати до та під час розгляду справи.

 • Чи є неявка позивача у судове засідання підставою для залишення позову без розгляду.
 • Забезпечення позову.
 • Зупинення провадження у справі.
 • Судові доручення про вручення.
  • порядок повідомлення про судове засідання учасника спору – нерезидента.
  • чи є підставою для зупинення провадження у справі необхідність дотримання шестимісячного строку для повідомлення про судове засідання позивача чи третьої особи у справі, які є нерезидентами та не мають представників на території україни.
  • на кого покладається обов’язок щодо здійснення перекладу судових рішень.
  • чи у всіх випадках є необхідним зупинення провадження у справі чи/та призначення розгляду справи через шість місяців у разі, якщо учасником справи є нерезидент.
 • Відвід суду.
  • порядок, строки та аргументи які можуть бути застосовані у заяві про відвід суду.
  • ! Новели законопроекту № 2314 від 25.10.2019.
 • Відкладення розгляду справи.
  • порядок, строки та аргументи, які можуть бути використані у клопотанні про відкладення розгляду справи та запереченні відповідного клопотання.  
  • чи є участь у іншому судовому засіданні достатнім аргументом такого клопотання для його задоволення.
  • практика національних судів щодо застосування рішення єспл у справі “бартая проти грузії” від 26.07.2018.
 • Розгляд справи в режимі відеоконференції.
  • доводи та зміст клопотання про розгляд справи в режимі відеоконференції.
  • коли у задоволенні відповідного клопотання може бути відмовлено. Як цього уникнути?
 • Поведінка учасників судового процесу та суду.
 • Механізми запобігання зловживанню процесуальними правами.
 • Розгляд/перегляд справи з порушенням строків.
 • Судові витрати.
  • розподіл судових витрат. Чи завжди є необхідним подання доказів їх здійснення.
  • на чию користь і коли стягуються судові витрати за подання скарг на «процедурні» судові рішення (проміжні ухвали не по суті спору).
  • порядок доказування розміру судових витрат, їх розподіл. Неминучість.
  • Обґрунтованість. Співмірність. Розумність.
  • підстави та порядок зменшення судових витрат. Судова практика.

БЛОК VI. Форми судового провадження.

 • Наказне провадження.
  • позовне провадження: загальне та спрощене.
 • Письмове провадження (без повідомлення сторін).
 • Розгляд справи з викликом сторін.
  • яка аргументація можу бути підставою для задоволення клопотання про розгляд
  • справи з викликом сторін.

Блок VII. Апеляційне оскарження.

 • Строки апеляційного оскарження. Можливість їх поновлення.
 • Які судові рішення можуть бути предметом апеляційного оскарження.
 • Структура апеляційної скарги, заперечення/відзиву на апеляційну скаргу.
 • Приклади можливих доводів апеляційної скарги

Блок VIII. Касаційне оскарження.

 • Нові касаційні фільтри!
  • запровадження системи допуску та фільтрів для касаційного оскарження.
  • касаційне оскарження може мати місце у виключних випадках, коли потребує вирішення саме питання застосування норми матеріального та/або процесуального права.
 • Строки оскарження та можливість їх поновлення.
 • Структура касаційної скарги.
  • приклади доводів касаційної скарги.
 • Структура заперечення/відзиву на касаційну скаргу та можливі доводи.
 • Підстави для відкриття касаційного провадження.
  • ! Новели законопроекту № 2314 від 25.10.2019: розширення касаційних фільтрів, зміни щодо підстав скасування оскаржених судових рішень.
 • Новели закону «про внесення змін до деяких законодавчих актів україни щодо підстав передачі справи на розгляд великої палати верховного суду та щодо строків повернення справи» від 02.10.2019 р. № 142-ix:
  • зміни щодо справ, які можуть бути предметом перегляду великою палатою.

Вартість семінару:

 • ВАРТІСТЬ УЧАСТІ ВЕБІНАРА 1750,00 грн. (без ПДВ)
 • У вартість включено:
 • Підключення та інтерактивна участь у вебінарі (при наявності у вас мікрофона і відео-камери можливість прямого спілкування з лектором
 • Ексклюзивні добірки матеріалів
 • 2650,00 грн  (без ПДВ) ВАРТІСТЬ УЧАСТІ СЕМІНАРА ОДНОГО СЛУХАЧА
 • Кількість місць в залі обмежена, Ваша бронь підтверджуються оплатою
 •   Прохання реєструйтесь заздалегідь
 • (Всі вимоги карантинного режиму обов'язково будуть дотримані, зал на 345 м.кв. відстань 1,5 метрів між слухачами) кількість місць в групі обмежена

У вартість входить:

 • ДЛЯ УЧАСНИКІВ У ВЕБІНАРІ:
 • підключення та інтерактивна участь у вебінарі (при наявності у вас мікрофона і відео-камер можливість прямого спілкування з лектором
 • консультації (в т.ч. індивідуальні) експертів
 • відповіді на індивідуальні запитання надіслані заздалегідь
 • ексклюзивні добірки матеріалів та презентаційні матеріали
 • кожен учасник отримує бухгалтерський комплект документів (заздалегідь приславши нам вашу поштову адресу)
 • ДЛЯ УЧАСНИКІВ СЕМІНАРУ (в залі):
 • обід в ресторані
 • кава-брейки вранішня кава, чай
 • можливість живого спілкування зі спікерами та колегами, обмін досвідом
 • консультація експерта
 • тів (в тому числі індивідуальна)
 • набір ділових аксесуарів
 • кожен учасник отримує бухгалтерський комплект документів

Місце проведення:

м.Київ (ст.м. «Майдан Незалежності») Готель "Козацький" Конференц-зал

Час проведення:

Архів
09.00 - 09.30 реєстрація
09.30 - 18.00 лекція семінару та його закінченя

Нехай всі ваші проекти будуть успішними!

Тeл. (044) 587-63-00 Моб. (097) 549-18-83
Реєстрація

Реєстрація на подію закрита

Тeл. (044) 587-63-00

Моб. (097) 549-18-83

Найближчі заходи:

Реєстрація на семінари