БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ – 2021

Доповідачі:

СЕРГІЄНКО ОЛЕКСАНДР Васильович
СЕРГІЄНКО ОЛЕКСАНДР Васильович
КИСІЛЬ В.Є
КИСІЛЬ В.Є
Реєстрація

Програма семінару:

  • Нові зміни у будівництві в 2021р. Зміни в державному управлінні будівельною галуззю.
  • Реформа органів архбудконтролю. Створення ДІАМ. Приватний контроль.
  • Нові ДБН. Правовий статус ДБН.
  • Старт параметричного методу нормування в 2021р.
  • Повернення ліцензування у будівництві.
  • Дозвільні документи на будівництво в 2021р на основі чек-листів. Порядок подачі документів для отримання Дозволів і Сертифікатів. Модель для СС2 та СС3. Процедура отримання дозвільних документів на будівництво. Алгоритм, підстави відмови. Зайвий документ = підстава для відмови.
  • Термомодернізація. Енергосертифікація. Енергосертифікат: мінімальні вимоги до енергоефективності для нового будівництва, реконструкції, капремонту.
  • Децентралізація. Органи місцевого самоврядування (ОТГ, ОМС): як організувати роботу в ОТГ в сфері містобудування.
  • Земельні ділянки у будівництві. Нові правила отримання прав на земельну ділянку внаслідок відчуження будинків і споруд.
  • Професійна сертифікація відповідальних осіб у будівництві. Інженери – консультанти.
  • Проектна документація: нові вимоги до складу та змісту.
  • Експертиза проектів будівництва в 2021 р.
  • Вихідна документація. Містобудівні умови та обмеження. Містобудівна документація – революційні зміни. Відповіді судів на незручні питання.
  • Генеральний план територій – нормативно – правовий акт.
  • Введення в експлуатацію: СС1, СС2, СС3.
  • Дозвільні процедури у будівництві в 2021р.
  • Новий порядок функціонування ЄДЕССБ.
  • Кошторисне нормування та визначення вартості будівництва. Нові зміни. Правове регулювання ціноутворення у будівництві в 2021р.
  • Будівництво, реконструкція, експлуатація: юридичні аспекти.
  • Будівельне право в рішеннях Верховного Суду. Нова судова практика.

  Програма семінару по будівництву:

  Блок 1. РЕФОРМА ОРГАНІВ ДЕРЖАРХБУДКОНТРОЛЮ. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Нові зміни. Постанова КМУ № 681. З/проекти № 5655 та № 5656. 

  Шляхи реформи: ліквідація ДАБІ – версія № 3. Створення ДІАМ, делегування дозвільних та контрольних функцій приватним суб’єктам. З/проекти № 5655 та № 5656. Прозорість та діджиталізація всіх процесів у будівництві. Посилення функцій органів місцевого самоврядування (ОМС). Посилення штрафів та кримінальної відповідальності.

  Архітектурно-будівельний контроль та нагляд в 2021р. Нова модель розподілу повноважень. Нові державні структури у сфері містобудування. 

  • ДІАМ: повноваження та функції. Об’єкти СС3 та ті, що становлять державну таємницю.
  • Процедура оскарження рішень органів Архбудконтролю до ДІАМ в порядку нагляду.
  • Приватні суб’єкти: об’єкти СС2, СС3 (крім повноважень ДІАМ).
  • ОМС(органи місцевого самоврядування): контроль самочинного будівництва.
  • Створення системи досудового оскарження дій або бездіяльності органів ОМС.
  • Мінрегіон: карально – наглядова функція. Застосовує механізм адміністративного оскарження та ОМС щодо реєстраційної та декларативної функції на виконання підготовчих та будівельних робіт. Акредитація. Ліцензування. Оскарження.

  Новий порядок ведення Єдиної Державної Електронної Системи у Сфері Будівництва(ЄДЕССБ)(Постанова КМУ № 681 від 23 червня 2021р.). 

  • Можливість використання в ЄДЕССБ геопросторових наборів даних генпланів населених пунктів, планів зонування територій
  • Запровадження Єдиної системи класифікації та кодування об’єктів для формування баз даних ЄДЕССБ як складової містобудівного кадастру.
  • Запровадження інформаційної взаємодії ЄДЕССБ та Державного земельного кадастру з Держреєстром речових прав.
  • Взаємодія органів місцевого самоврядування з ЄДЕССБ .

  Створення ДІАМ. Повноваження та функції. Нова законодавча база щодо роботи ДІАМ. Проблемні питання.

  Приватний контроль. Акредитація приватних суб’єктів для здійснення функцій архбудконтролю. Експерт – це контролер? Технічний нагляд – це контроль?

  Децентралізація містобудування. Органи місцевого самоврядування(ОМС, ОТГ) в 2021р: посилення повноважень та розширення функцій.

  • Як організувати роботу ОТГ в сфері містобудування.
  • Правові та організаційні аспекти створення та діяльності органів ОТГ з питань містобудування та архітектури, містобудівного контролю та порядок їх взаємодії з центральними органами.

  Обов’язкове страхування будівництва. Страхові компанії як контролери. 

  Відновлення ліцензування у будівництві. 

  Персоніфікована професійна сертифікація спеціалістів містобудування (сертифікат виконробів, інженерів-консультантів, архітектора…).

  • Сертифікація відповідальних виконавців.
  • Сертифікація виконробів відповідно до норм ЗУ «Про архітектурну діяльність». Зміни в ст. 11 Закону «Про архітектурну діяльність» щодо інженера-консультанта та інженера технічного нагляду.
  • Розширення професійної сертифікації відповідальних осіб в галузі містобудування (виконробів, інженерів-консультантів, осіб по наданню адмінпослуг, державних інспекторів контролю та нагляду.)

  Радикальні містобудівні наслідки прийняття Закону України № 1423 (нової “земельної конституції”). Забудова історичнох ареалів населених пунктів. Нові правила охорони пам’ятників.

  Нова концепція здійснення реєстраційних функцій: автоматична реєстрація через електронний реєстр ЄДЕССБ, ОМС (для СС1), нотаріуси.

  Нові процедури введення в експлуатацію об’єктів нерухомості із представниками держави. Варіанти в залежності від категорії складності.

  Нові будівельні норми та їх запровадження. Старт параметричного методу нормування у будівництві. Перегляд ДБНів. з точки зору параметричного методу. Які ДБН підлягають перегляду. Розширення кола базових організацій, що виконують функції нормування. Вдосконалення процедури оприлюднення будівельних норм.

  Погодження відхилень від ДБН в 2021р – “правильний” протишлях Погодженням відхилень. Відхилення від ДБН що носять і не носять інженерний характер: що з цим робити.

  Кінець ДСТУ. Правове регулювання визначення вартості у будівництві в 2021р.

  Спрощення дорожнього будівництва.

  Посилення відповідальності у будівництві. Персональна відповідальність (майнова, адміністративна, кримінальна) Замовника, уповноважених органів містобудування та архітектури, постачальники послуг, проектні організації, головний конструктор, сертифіковані та атестовані особи, органи державного містобудівного контролю.

  Окремі аспекти кримінальної відповідальності у містобудуванні. Нові штрафні санкції.

  Процедура забудови з порушенням діючих ДБН.

  Блок 2. ДОЗВІЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ від А до Я. Портал «ДІЯ» як електронний кабінет користувача електронної системи. Як працюють ЧЕК-листи. 

  • ЧЕК-ЛИСТИ як основа діяльності Е-кабінету.
  • Як подавати документи на отримання прав будувати чи експлуатувати? Обмеження щодо подання документів.
  • Подача дозвільних документів на початок підготовчих робіт; на початок будівельних робіт.
  • Внесення змін. Анулювання Дозволу.
  • Порядок надання заявки / документів на проведення експертизи.
  • Порядок надання заявки / документів для отримання МУО.
  • Порядок надання заявки / документів на документів на проведення технічної інвентаризації.
   Введення об’єкта в експлуатацію. Отримання Сертифікату готовності. ЧЕК-листи та “огляд об’єкту”. Проблеми. Ризики. Рішення. Детальний алгоритм. Підстави відмов.
  • Практика роботи через портал ДІЯ. Проблема делегування повноважень. Чи підтримує ДІЯ режим довірених осіб. Створення та введення всіх документів в електронній формі в систему. Прикріплення скан-копій (ген.план, МУО, ТУ, експертиза – як завіряти: нотаріально / самому, всі листи / чи 1? Документи про призначення відповідального виконавця будівельних робіт. Чи потрібно додавати диплом про освіту, навчання, трудову книжку?

  Блок 3. Нова процедура та вимоги щодо ведення ЄДЕССБ. Постанова КМУ № 681 від 23 червня 2021р. Заповнення Реєстру будівельної діяльності: проблемні питання.

  • Постанова КМУ № 681 від 23 червня 2021р. «Деякі питання забезпечення функціонування ЄДЕССБ у сфері будівництва: автоматизація реєстрації дозвільних документів ДАБК та введення в експлуатацію. Процедури розгляду та реєстрації електронних документів в залежності від рівня ризику. Нові форми Повідомлень та Декларацій.
  • Робота РЕЄСТРУ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Проблемні питання.
  • Електронний кабінет Замовника в ДАБІ.
  • Інспекційний портал ДАБІ / ДІАМ.

  Блок 4. ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАРХБУДКОНТРОЛЮ. [НЕ] Відновлення перевірок. ЧЕК-ЛИСТ здійснення перевірок суб’єкта містобудування: дієвий контроль чи сервіс “все включено”?

  • Повернення органам місцевого самоврядування повноважень на здійснення контролю. Що це означає для об’єктів СС1, СС2, СС3.
  • Перевірки Забудовника лише на виконання норм і організації будівництва!!
  • Перевірки будівництва на відповідність вимогам містобудівної документації, МУО, наявності документів на землю – виключно як порушення проектувальника ! Дозвільні документи – перевірка не передбачена ?!
  • Нова підсистема управління ризиками для визначення типу процедури проведення планових перевірок.
  • Які питання мають перевіряти при планових перевірках СС1, СС2, СС3.
  • Позапланові перевірки: радикальні зміни. Аналіз підстав, порядку призначення та наслідків на прикладі «12 поверхів замість 4-х».

  Блок 5. ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ. Вихідні дані на проектування та спецрежими забудови землі. Революційні зміни. Права органів місцевого самоврядування (ОМС, ОТГ) в галузі містобудування. 

  • Ключове питання для юриста: чи можна будувати на земельній ділянці. Проблеми придатності земельної ділянки для забудови: титул, цільове призначення/вид використання, функціональне призначення. Що таке “Вид Цільового Призначення”?
  • Які титули прав на ділянку є придатними для забудови. Власність – Оренда – Користування – Суперфіцій – Сервітут. Емфітевзис?
  • Отримання прав на земельну ділянку внаслідок відчуження будинків і споруд.
  • Нові правила зміни цільового призначення для забудови.
  • Генеральний план територій – нормативний акт. Що сказав верховний суд?
  • Колізія функціонального зонування територій в оновленому генплані та цільового призначення існуючої земельної ділянки. Заборонний позов чи спір з суб’єктом владних повноважень? (Постанова Верховного Суду від 5.02.2020р).
  • Містобудівна документація – революційні зміни. Містобудівна документація на місцевому рівні. Окремі види містобудівної документації. Генеральний план населеного пункту. План зонування. Детальний план територій.
  • Отримання вихідних даних. Проблема видачі містобудівних умов і обмежень(МУО). Звідки взявся цей документ. Що говорить Закон? Підстави для відмови у видачі містобудівних умов чи їх скасування. В яких випадках можна будувати без МУО. Чи можна отримати МУО без кадастрового номеру земельної ділянки. Містобудівні умови і обмеження: відповіді судів на незручні питання. Чи потрібен ДПТ? Множинність МУО. Чи можна видати декілька МУО на одну ділянку? Чи обов’язково зазначати в МУО числові характеристики об’єкта? Чи може суд змусити надати МУО?
  • Технічні умови: проблемні питання.
  • Завдання на проектування: особливості та порядок отримання.

  Блок 6. ПРОЕКТУВАННЯ в 2021р. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ.

  • Нові вимоги до складу та змісту проектної документації. ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво». Порядок розроблення проектної документації об’єктів в розрізі дій сертифікованих інженерів – проектувальників.
  • Проектна документація. Зміни до Наказу Мінрегіону № 45 щодо Порядку розроблення та затвердження проектної документації.
  • Розрахунок класу наслідків об’єкту будівництва. Особливості визначення класу наслідків інженерних систем при розробці проектів.
  • Вимоги до розробленої проектної документації на момент передачі Замовнику.
  • Що вважається змінами до проекту або коли треба перезатверджувати проект.
  • Необхідність коригування проектної документації у процесі будівництва. Коли спрацьовує зворотня сила Закону. Проблемні питання.Коли Ви повинні проходити коригування. Що треба зробити аби не йти на коригування.
  • Проекти підготовчих робіт. Чи є проект підготовчих робіт складовою проектної документації. Хто його розробляє (автор)?
  • Проектна документація повторного використання.
  • Особливості проектування об’єктів будівництва, на яких роботи виконуються без дозвільних документів, та їх контролю.
  • Термін дії Сертифікатів. Курси підвищення кваліфікації. Які Сертифікати для ГІП. Які для підпису кошторисної частини проектної документації.
  • Анулювання, вилучення Сертифікатів.

  Блок 7. ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА в 2021р.

  • ДСТУ 8907:2019 Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво. (на заміну ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012).
  • Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи».
  • Аудит безпеки автомобільних доріг.
  • Обов’язковість внесення до реєстру будівельної діяльності відомостей про експертні організації та експертні звіти із додатками про результати експертиз проектів.
  • Укладання договорів через електронний кабінет між Замовником та експертною організацією.
  • «Позитивний» та «негативний» електронний звіт.
  • Обов’язковість експертизи. СС2, СС3 за всіма напрямками. Коли необхідна експертиза для СС1.
  • Нова редакція ДБН В.12-14:2018 в контексті експертизи. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд.

  Блок 8. СЛУЖБА ЗАМОВНИКА. АВТОРСЬКИЙ ТА ІНЖЕНЕРНО – ТЕХНІЧНИЙ НАГЛЯД.

  • Авторський нагляд у будівництві. Авторське право. Статус архітектора проекту. Хто є автором проекту? Проблеми передачі авторських прав. Хто є генеральним проектувальником?  Що робити, якщо в процесі будівництва змінились суб’єкти. ГІП, ГАП – хто має право підписувати кошторисну частину. Внесення змін та доповнень – це авторський нагляд? Виправлення помилок? Хто може залучатись до авторського нагляду. Чи потрібно бути сертифікованим виконавцем для авторського нагляду. Коли не потрібен авторський нагляд. Як призначається особа авторського нагляду.
  • Інженерно-технічний нагляд. Полегшення для СС1. Кваліфікаційна характеристика інженера технагляду (Зміна №11). Повноваження та відповідальність.
  • Технічне обстеження та паспортизація об’єктів прийнятих в експлуатацію.
  • Зміни в порядку здійснення технічного надзору під час будівництва об’єкту архітектури.
  • Будівельний паспорт. Скасування ескізних намірів забудови (плани,вілстані, фасади, інженерія). Спрощення чи ускладнення? Вся відповідальність на Замовнику!
  • Науково-технічний супровід у будівництві: мета науково-технічного супроводу. Хто може виконувати.
  • Об’єкт будівництва та делегування функцій Замовника. Хто такий Замовник? Кому належіть об’єкт будівництва. Заборона втручання Замовника в господарську діяльність Підрядника. Що може перевірити Замовник в калькуляції, не втручаючись в господарську діяльність Підрядника. Що має перевірити Замовник під час погодження договірної ціни.

  Блок 9. КОНТРОЛЬ та НАГЛЯД. Розширення повноважень органів місцевого самоврядування. Порядок отримання дозвільних документів по кожній групі об’єктів.

  • Відновлення контролю. Повернення функцій контролю органам місцевого самоврядування.
  • Позаплановий контроль – до кого і коли можуть прийти. Як правильно “прийняти” контролерів. Чим скористатись, щоб виграти час. Право контролерів робити повторну експертизу.
  • Створення та особливості правової діяльності органів містобудівного контролю ОМС та ОТГю Повноваження та відповідальність. 
  • Взаємовідносини суб’єктів містобудування з системою архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
  • Декларативні і дозвільні документи в дворівневій системі архітектурно-будівельного контролю. Нюанси подачі документів.
  • Етапи проходження дозвільної процедури. Як змінилося поняття вихідних даних, що в них входить.
  • Час набуття відповідного права: щодо виконання підготовчих робіт, права на виконання будівельних робіт для об’єктів СС1, СС2, СС3, права щодо закінчення будівельних робіт
  • Підготовчі роботи: що до них відноситься. Можливості звільнення від оформлення підготовчих робіт. Підготовчі чи фактично будівельні роботи в 2021р.
  • Будівельні роботи. Підхід до документів виходячи із класу наслідків. Перелік робіт, які виконуються без отримання права на виконання будівельних робіт.
  • Введення в експлуатацію. Специфіка прийняття в експлуатацію для об’єктів СС2 і СС3 класу наслідків. Що треба обов’язково передбачити у завданні на проектування щоб уникнути майбутніх проблем при прийнятті в експлуатацію. Вплив технічної інвентаризації на процес прийняття об’єктів в експлуатацію.

  Блок 10. ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ. ТЕХНІЧНА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ. Нормативне регулювання відхилень площі контрольного обміру БТІ від проектних площ. Відхилення площі контрольного обміру від проектних площ. Чи можна перевищити і на скільки.

  Блок 11. ІНЖЕНЕР – КОНСУЛЬТАНТ. Схема участі Інженера – консультанта на всіх стадіях реалізації інвестиційно – будівельного процесу. Повноваження, функції, відповідальність. Оплата послуг.

  • Зміна в ст. № 11 Закону “Про архітектурну діяльність” щодо інженера – консультанта та інженера технічного нагляду.
  • Інженери-консультанти як суб’єкти господарювання.
  • Інженери-консультанти як відповідальні особи.
  • Нова редакція 2020. Примірний перелік базових послуг, які інженер – консультант (суб’єкт господарювання) може надавати замовнику за договором на різних етапах управлінням проектом відповідно до стадій його реалізації.
  • Врегулювання оплати послуг.

  Блок 12. КОШТОРИСНЕ НОРМУВАННЯ у БУДІВНИЦТВІ. Порядок визначення вартості будівництва: що змінилось в 2021р. Актуальні питання ціноутворення у будівництві.

  • Кінець ДСТУ. Правове регулювання визначення вартості у будівництва в 2021р.
  • Участь у публічних закупівлях. Обґрунтування аномально низької ціни при проведенні публічних закупівель.
  • Утримання служби Замовника, інженер – консультант, технагляд.
  • Визначення розміру кошторисної середньомісячної заробітної плати при визначенні вартості будівництва. Межі для розрахунків. Приклади. Невідповідність фактично виплаченої зарплати сумам зарплати в Актах КБ-2в.
  • Порядок визначення кошторисної заробітної плати по конкретному об’єкту будівництва.
  • Середня кошторисна  заробітна плата для розряду складності 3,8 – для будівельників та розряду 7,0 – для проектувальників.
  • ЗУ № 124-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію» (набрав чинності з 16.10.2020).
  • Науково-технічний супровід у будівництві: мета супроводу, хто може виконувати, вартість науково-технічного супроводу (проект зміни №1 до ДСТУ-Н Б Д.1.1-8 «Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві».
  • Вартість авторського нагляду та її розрахунок: плановий і фактичний.
  • Вартість проектних робіт у будівництві. Зміна №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт у будівництві та експертизи проектної документації на будівництво».
  • Вартість 1 людино – дня проектних робіт (розрахунок для різних об’єктів).
  • Новий порядок визначення кошторисної заробітної плати по конкретному об’єкту будівництва («Порядок розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів»).
  • Розрахунок вартості проектних, геодезичних та робіт з вишукування для конкретних об’єктів будівництва.

  Блок 13. БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ, ПЕРЕПЛАНУВАННЯ: ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ. Будівельне право в рішеннях Верховного Суду.

  1. Право на об’єкт будівництва: чому важливо достеменно визначити хто є замовником.
  2. Об’єкт будівництва. Види будівництва (будівельних робіт) та їх відмінності: нове будівництво, реконструкція, капремонт (будівельні роботи), капремонт (устаткування), поточний ремонт.
  3. Легальні форми перебудови об’єкта нерухомості: реконструкція, капітальний ремонт, знесення(демонтаж), перепланування, технічне переоснащення?
  4. Реконструкція: улюблена забавка девелопера. Чи потрібна земля? Чи потрібні МУО? Чи потрібен Генплан?
  5. Відмінність реконструкції від ремонту. Нова судова практика.
  6. Перепланований об’єкт: чи потрібно отримувати дозвіл на будівництво, приймати в експлуатацію.
  7. В чому відмінність в переплануванні житлових та нежитлових приміщень.
  8. Новий порядок присвоєння будівельних і поштових адрес. Хто присвоює адреси. Як правильно скласти назву об’єкту. Де виникає перший раз назва об’єкту будівництва. Як присвоїти адресу будівництву до початку підготовчих робіт на земельній ділянці, що не є об’єктом присвоєння адреси. Проблемні питання, наслідки, місцезнаходження при реконструкції.
  9. Договір концесії. Нова законодавча регламентація у зв’язку із оновленням законодавства про концесію.
  10. Реконструкція і культура: чи сумісні поняття? Судова практика щодо об’єктів культурної спадщини та забудови історичних ареалів населених місць.
  11. Чи є перепланований об’єкт самочинним будівництвом.

Блок 14. НОВИЙ!!! На заміну ДСТУ Б Д..1-7ПОРЯДОКзастосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

 • Цей Порядок застосовується при визначенні вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво на етапах
 • під час планування витрат, розрахунку кошторисної вартості, ціни пропозиції учасника процедури закупівлі, договірної ціни та при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт.
 • Положення нового Порядку передбачають визначення кошторисної вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт шляхом:
 • – застосування усереднених відсоткових показників вартості проектних робіт до вартості будівельних робіт, а для об’єктів виробничого призначення з урахуванням вартості устаткування;
 • – нормативним методом за наявності нормативів;
 • – калькуляційним методом на підставі калькулювання витрат.
 • Для актуалізації відсоткових, усереднених показників,  приведення в поточний час, виконується за НОВОЮ формулою розрахунку коефіцієнту збільшення вартості проектних робіт .
 • Вартість проектування позакласних мостів (аркових, вантових тощо) у разі відповідного обґрунтування може визначатися за окремими розрахунками проектної організації.
 • Індекс для визначення кошторисної вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт прямопропорційно пов’язаний із показниками кошторисної вартості в розрахунку на один людино-день, уточнюється розрахунком за умови, що прийнята середньомісячна заробітна плата відрізняється від  7800 грн. для розряду складності робіт у будівництві 3,8.  
 • Індекс для визначення кошторисної вартості  розраховується за НОВОЮ формулою.
 • Розрахунок вартості  виконують на підставі структури витрат, що склалася у проектувальника за відповідний період.
 • Показник кошторисної вартості проектних, науково-проектних вишукувальних робіт, уточнюється розрахунком за умови, що прийнята середньомісячна заробітна плата відрізняється від  7800 грн. для розряду складності робіт у будівництві 3,8,  коефіцієнт збільшення вартості проектних робіт розраховується за оновленим Додатком Л (Що був у ДСТУ Б Д.1.1-7). У випадку відсутності вихідних даних попереднього періоду для розрахунку , можливо визначити кошторисну вартість в розрахунку на один людино-день у грн/дн.  за НОВОЮ формулою.
 • НОВИЙ розділ: . Визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт на етапі планування коштів.
 • Усереднена питома вага заробітної плати в структурі вартості робіт за один людино день.
 • У складі ціни пропозиції можуть враховуватися кошти на відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням додаткових робіт (збір вихідних даних, підготовка перед проектних матеріалів, проведення аудиту безпеки, виконання функцій замовника експертизи проектної документації тощо).
 • Нові, раніш відсутні Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт для об’єктів СС1.
 • Оновлені форми документів.
 • Приклади розрахунків.
 • Що ви отримаєте від семінару:

  • Реальна економія часу на пошук та аналіз необхідних документів.
  • Вирішення фінансових, правових питань, посилаючись на офіційні роз’яснення та ін.
  • отримання консультації експертів з складних та спірних питань;
  • допомога в прийнятті рішень з урахуванням судової практики;
  • знаходити найбільш оптимальні процедури взаємодії з контролюючими органами та органами влади;
  • грамотно застосовувати уніфіковані форми, використовувати зразки заповнення форм які надані на семінарі.

  Вартість семінару:

  • Вартість участі в вебінарі 2700,00 грн. (без ПДВ)
  • У вартість включено: Підключення та інтерактивна участь у вебінарі (при наявності у вас мікрофона і відео-камери можливість прямого спілкування з лектором; Ексклюзивні добірки матеріалів Вартість участі одного слухача конференції
  • 3400,00 грн  (без ПДВ)
  • Кількість місць в залі обмежена, Ваша бронь підтверджуються оплатою.   Прохання реєструйтесь заздалегідь. (Всі вимоги карантинного режиму обов'язково будуть дотримані, зал на 345 м.кв. відстань 1,5 метрів між слухачами) кількість місць в групі обмежена

  У вартість входить:

  • ДЛЯ УЧАСНИКІВ У ВЕБІНАРІ:
  • підключення та інтерактивна участь у вебінарі (при наявності у вас мікрофона і відео-камер можливість прямого спілкування з лектором
  • консультації (в т.ч. індивідуальні) експертів
  • відповіді на індивідуальні запитання надіслані заздалегідь
  • ексклюзивні добірки матеріалів та презентаційні матеріали
  • кожен учасник отримує бухгалтерський комплект документів (заздалегідь приславши нам вашу поштову адресу)
  • ДЛЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ (в залі):
  • обід в ресторані
  • кава-брейки вранішня кава, чай
  • можливість живого спілкування зі спікерами та колегами, обмін досвідом
  • консультація експерта
  • тів (в тому числі індивідуальна)
  • набір ділових аксесуарів
  • кожен учасник отримує бухгалтерський комплект документів

  Місце проведення:

  Час проведення:

  Архів
  09.00 - 09.30 реєстрація
  09.30 - 18.00 лекція семінару та його закінченя

  Нехай всі ваші проекти будуть успішними!

  Тeл. (044) 587-63-00 Моб. (097) 549-18-83
  Реєстрація

  Реєстрація на подію закрита

  Тeл. (044) 587-63-00

  Моб. (097) 549-18-83

  Найближчі заходи:

  Реєстрація на семінари