КОШТОРИСНЕ НОРМУВАННЯ У БУДІВНИЦТВІ.НОВІ ЗМІНИ до Закону України «ПРО БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ.

Доповідачі:

БЕРЕНДЕЄВА О.В.
НАТАЛІЯ Петрівна
НАТАЛІЯ Петрівна
Владимирова С.В.
Реєстрація

Програма семінару:

КОШТОРИСНЕ НОРМУВАННЯ У БУДІВНИЦТВІ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ – НОВІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ЗМІСТУ. ЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ. НОВІ ЗМІНИ до Закону України «ПРО БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ. Сертифікації відповідальних виконавців. Проектування. Кошторисне ціноутворення у будівництві. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА. Мінрегіон. Перспективні зміни в ЦІНОУТВОРЕННІ.

НОВИЙ!!! На заміну ДСТУ Б Д..1-7 ПОРЯДОК застосування кошторисних норм та нормативів  з ціноутворення при визначенні вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво

 • Цей Порядок застосовується при визначенні вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво на етапах під час планування витрат, розрахунку кошторисної вартості, ціни пропозиції учасника процедури закупівлі, договірної ціни та при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт.
 • Положення нового Порядку передбачають визначення кошторисної вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт шляхом:
  • застосування усереднених відсоткових показників вартості проектних робіт до вартості будівельних робіт, а для об’єктів виробничого призначення з урахуванням вартості устаткування;
  • нормативним методом за наявності нормативів;
  • калькуляційним методом на підставі калькулювання витрат.
 • Для актуалізації відсоткових, усереднених показників,  приведення в поточний час, виконується за НОВОЮ формулою розрахунку коефіцієнту збільшення вартості проектних робіт .
 • Вартість проектування позакласних мостів (аркових, вантових тощо) у разі відповідного обґрунтування може визначатися за окремими розрахунками проектної організації.
 • Індекс для визначення кошторисної вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт прямопропорційно пов’язаний із показниками кошторисної вартості в розрахунку на один людино-день, уточнюється розрахунком за умови, що прийнята середньомісячна заробітна плата відрізняється від  7800 грн. для розряду складності робіт у будівництві 3,8.
 • Індекс для визначення кошторисної вартості  розраховується за НОВОЮ формулою.
 • Розрахунок вартості  виконують на підставі структури витрат, що склалася у проектувальника за відповідний період.
 • Показник кошторисної вартості проектних, науково-проектних вишукувальних робіт, уточнюється розрахунком за умови, що прийнята середньомісячна заробітна плата відрізняється від  7800 грн. для розряду складності робіт у будівництві 3,8,  коефіцієнт збільшення вартості проектних робіт розраховується за оновленим Додатком Л (Що був у ДСТУ Б Д.1.1-7). У випадку відсутності вихідних даних попереднього періоду для розрахунку , можливо визначити кошторисну вартість в розрахунку на один людино-день у грн/дн.  за НОВОЮ формулою.

НОВИЙ розділ: Визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт на етапі планування коштів.

 • Усереднена питома вага заробітної плати в структурі вартості робіт за один людино день.
 • У складі ціни пропозиції можуть враховуватися кошти на відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням додаткових робіт (збір вихідних даних, підготовка перед проектних матеріалів, проведення аудиту безпеки, виконання функцій замовника експертизи проектної документації тощо).
 • Нові, раніш відсутні Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт для об’єктів СС1.
 • Оновлені форми документів.
 • Приклади розрахунків.

КОШТОРИСНЕ НОРМУВАННЯ У БУДІВНИЦТВІ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ.

 • Практика визначення вартості будівництва на всіх стадіях інвестиційного процесу за /ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 зі змінами. (Інвесторська кошторисна документація, договірна ціна, розрахунки за обсяги виконаних робіт, у тому числі порядок обчислення маси прибутку, розрахунку коштів, необхідних на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, ризиків учасників будівництва, інших витрат, які враховуються у зведеному кошторисному розрахунку (на зведення розбирання титульних тимчасових будівель та споруд, утримання служби замовника тощо).
 • Перерахування кошторисної документації, пов’язаного зі зростанням вартості матеріальних  ресурсів у сучасних економічних умовах. 
 • Визначення рівня кошторисної середньомісячної зарплати при визначенні вартості будівництва згідно «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів».
  • Пов’язаність середньої зарплати у будівництві з вартістю людино-дня проектних робіт.
 • ЗУ № 124-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію» (набрав чинності з 16.10.2019)
 • Вартість будівництва визначається на підставі затверджених МІНРЕГІОНОМ  кошторисних норм і нормативів з ціноутворення у будівництві, які є обов’язковими під час здійснення будівництва об’єктів із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії”.
 • Замість ДСТУ з ціноутворення будуть оновлені кошторисні норми і нормативи.

ЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ. Законодавче та нормативно-правове підґрунтя щодо розроблення та експертизи проектної документації на будівництво.

 • ДСТУ 8855:2019 ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) – (прийнято та надано чинність наказом ДП «УКРНДЦ» від 24.06.19р №175) на заміну ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013) (набрав чинність з 01.12.2019р.).
 •  НАСТАНОВА ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО ДСТУ 8907:2019 (прийнято та надано чинність наказом ДП «УКРНДЦ» від 15.10.19 №311. (Набирає чинність з 01.06.2020р.) на заміну ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012).
 • Проекти підготовчих робіт.
 • НОВІ нормативні акти і документи (Постанови КМУ) з розроблення, погодження та експертизи проектної документації на будівництво.
  • Постанова КМУ №560 «ПОРЯДОК затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», основні принципи і підходи під час проведення експертизи проектної документації на будівництво.
  • № 124-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію» (набрав чинності з 16.10.2020) 
  • Замість ДСТУ з ціноутворення будуть оновлені кошторисні норми і нормативи
 • Особливості розробки проектної документації та ефективні конструктивні рішення при реалізації проектів енерго-термомодернізації. ДБН В.2.6-31:2016
  • «Теплова ізоляція будівель» та ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 «Настанова з виконання термомодернізації житлових будинків».
 • ЗУ «Про енергетичну ефективність будівель».
 • Обов’язкова експертиза для об’єктів будівництва, в тому числі з 18.12.2017р. згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

НОВІ ЗМІНИ до Закону України «ПРО БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ. Сертифікації відповідальних виконавців. Проектування. Кошторисне ціноутворення у будівництві.

 • Аналіз Закону України про внесення змін до Закону «Про будівельні норми» щодо удосконалення НОРМУВАННЯ у будівництві.
  • Підвищення якості будівельних норм. Зменшення кількості необгрунтованих вимог.
  • Розширення методів встановлення будівельних норм.
  • Розширення кола базових організацій, що виконують функції по нормуванню.
  • Вдосконалення процедури оприлюднення будівельних норм.
 • Три методи нормування у будівництві:
  • Розпорядчий.
  • Запровадження параметричного методу. Як пріорітетного!
  • Цільовий.
 • МінРегіон планує коригувати ДБН, у зв’язку з внесенням змін до ЗУ «Про будівельні норми». Параметричний метод нормування в будівництві визначено пріоритетним.

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ – НОВІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ЗМІСТУ. Проектування та Кошторисне ціноутворення.

 • Проектування та експертиза проектів будівництва.

ДБН А.2.2-3:2014 «СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ на будівництво» – нові вимоги до складу та змісту.

  • Проектна документація. Її склад та зміст. Порядок розроблення проектної документації об’єктів в розрізі дій сертифікованих інженерів-проектувальників (Наказ № 45 Мінрегіону , Закон №1817, Закон №2020, ПКМ №327, зміна № 6 та № 11 до кваліфікаційних характеристик).
  • Види будівництва. Неузгодженість щодо «технічного переоснащення».
 • НОВІ нормативні акти і документи (Постанови КМУ) з розроблення, погодження та експертизи проектної документації на будівництво.
  • Закон № 156-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про будівельні норми» щодо удосконалення нормування у будівництві» (набрав чинності з 19.10.2019).
  • Закон № 124-IX «Про внесення змін… Закону України «Про стандартизацію» (набрав чинності з 16.10.2020).
  • Закон № 132-IX «Про внесення змін… щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» (набрав чинності з 17.10.2019). 
  • Замість ДСТУ з ціноутворення будуть оновлені кошторисні норми і нормативи.
 • Персоніфікована професійна сертифікація відповідальних виконавців робіт (виконробів, інженерів-консультантів…).
  • Сертифікація відповідальних виконавців.
  • Термін дії сертифікатів. Проходження курсів підвищення кваліфікації. Які сертифікати для ГІП? Які для підпису кошторисної частини проектної документації?
  • Анулювання, вилучення сертифікатів.
  • Закріплення функції за Міністерством розвитку громад та територій.
 • Типові договори.
 • Закон «Про регулювання містобудівної документації».
  • Ст. 31 «Проектна документація». Зміни з урахуванням відміни категорій складності (ЗУ «Про оцінку впливу на навколишнє середовище»).
  • Капітальний ремонт за спрощеною процедурою за дефектним актом та кошторисом тільки для об’єктів класу наслідків СС1.
  • Експертиза проектної документації (обов’язкова та добровільна).

 ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА.

 • Утримання служби замовника, технагляд, інженер-консультант.
 • НОВА Зміна №3 о ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво».
  • Новий порядок визначення кошторисної заробітної плати по конкретному об’єкту будівництва («Порядок розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів»);
  • Середня кошторисна  заробітна плата для розряду складності 3,8 – для будівельників та розряду 7,0 – для проектувальників, технагляду, інженера- консультанта;
  • Розрахунок вартості проектних, геодезичних та робіт з вишукування для конкретних об’єктів будівництва
 • Вартість 1 людино проектних робіт дня (розрахунок для різних об’єктів).
 • Розподіл вартості проектних робіт по окремих стадіях проектування, між виконавцями окремих розділів проектної документації, вартість проектування капітального ремонту.
 • Науково-технічний супровід у будівництві.
  • Вартість науково-технічного супроводу (проект зміни №1 до ДСТУ-Н Б Д.1.1-8 «Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві»).
  • Мета науково-технічного супроводу. Хто може виконувати?
 • Розрахунок вартості авторського нагляду: плановий і фактичний.
 • Координатор з питань охорони праці на стадії:
  • розроблення проектної документації та будівництва.

 Мінрегіон. Перспективні зміни в ЦІНОУТВОРЕННІ.

 • Відміна ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва.
 • Відміна ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та ЕКСПЕРТИЗИ.
 • Замість ДСТУ – постанови МінРегіону.
 • Проект документів по ціноутворенню та проектуванню.
 • Нові правила та підходи:
  • тендери,
  • зп,
  • нормативи…

Вартість семінару:

 • ВАРТІСТЬ УЧАСТІ ВЕБІНАРА 2250,00 грн. (без ПДВ)
 • У вартість включено:
 • Підключення та інтерактивна участь у вебінарі (при наявності у вас мікрофона і відео-камери можливість прямого спілкування з лектором
 • Ексклюзивні добірки матеріалів
 • 3250,00 грн  (без ПДВ) ВАРТІСТЬ УЧАСТІ СЕМІНАРА ОДНОГО СЛУХАЧА
 • Кількість місць в залі обмежена, Ваша бронь підтверджуються оплатою
 •   Прохання реєструйтесь заздалегідь
 • (Всі вимоги карантинного режиму обов'язково будуть дотримані, зал на 345 м.кв. відстань 1,5 метрів між слухачами) кількість місць в групі обмежена

У вартість входить:

 • ДЛЯ УЧАСНИКІВ У ВЕБІНАРІ:
 • підключення та інтерактивна участь у вебінарі (при наявності у вас мікрофона і відео-камер можливість прямого спілкування з лектором
 • консультації (в т.ч. індивідуальні) експертів
 • відповіді на індивідуальні запитання надіслані заздалегідь
 • ексклюзивні добірки матеріалів та презентаційні матеріали
 • кожен учасник отримує бухгалтерський комплект документів (заздалегідь приславши нам вашу поштову адресу)
 • ДЛЯ УЧАСНИКІВ СЕМІНАРУ (в залі):
 • обід в ресторані
 • кава-брейки вранішня кава, чай
 • можливість живого спілкування зі спікерами та колегами, обмін досвідом
 • консультація експерта
 • тів (в тому числі індивідуальна)
 • набір ділових аксесуарів
 • кожен учасник отримує бухгалтерський комплект документів

Місце проведення:

м. Київ (ст.м. «Майдан Незалежності») Готель "Козацький" Конференц-зал

Час проведення:

Архів
09.00 - 09.30 реєстрація
09.30 - 18.00 лекція семінару та його закінченя

Нехай всі ваші проекти будуть успішними!

Тeл. (044) 587-63-00 Моб. (097) 549-18-83
Реєстрація

Реєстрація на подію закрита

Тeл. (044) 587-63-00

Моб. (097) 549-18-83

Найближчі заходи:

Реєстрація на семінари