Кодекс з процедур банкрутства 2019 Нові можливості для Боржників та Кредиторів

Доповідачі:

ХОРУНЖИЙ Юліан
ХОРУНЖИЙ Юліан
Володимир Коваленко,
Володимир Коваленко,
Андрій Филик,
Андрій Филик,
Олексій Воронько,
Олексій Воронько,
Дмитро Бойко
Дмитро Бойко
Володимир Бойко
Володимир Бойко
Реєстрація

Програма семінару:

Кодекс з процедур банкрутства 2019

Нові можливості для Боржників та Кредиторів

БЛОК №1. КОДЕКС З ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА.

Розробка та прийняття. Загальні положення. Законодавство. Учасники справи.
Набрання Кодексом чинності. Провадження у справах про банкрутство після набрання чинності Кодексом.

1. Кодекс з процедур банкрутства. Які основні ідеї прагнули втілити автори Кодексу? Прийняття Кодексу.

 • Кодифікація національного законодавства України у галузі банкрутства: від ідеї до реалізації.
 • Розробники Кодексу з процедур банкрутства. Участь бізнесу та експертного середовища у підготовці Кодексу з процедур банкрутства.
 • Підвищення ефективності процедур банкрутства. Спрощення, здешевлення та прискорення провадження у справі про банкрутство. Додаткові гарантів захисту прав кредиторів боржника. Можливість врегулювання неплатоспроможності фізичної особи.
 • Покращення інвестиційної привабливості бізнес-середовища України.
 • Прийняття Кодексу. Поправки при підготовці Кодексу з процедур банкрутства до розгляду у другому читанні (відмова від автоматичного арешту коштів боржника, виключення процедури мирової угоди тощо). Остаточне прийняття Кодексу з процедур банкрутства.

2. Яка мета Кодексу з процедур банкрутства? Які суспільні відносини належать до предмету правового регулювання Кодексу?
Чи застосовується Кодекс з процедур банкрутства у разі ліквідації банку?

 • Мета та завдання Кодексу з процедур банкрутства.
 • Предмет правового регулювання Кодексу з процедур банкрутства.
 • Система законодавчих актів у галузі банкрутства та місце у ній Кодексу з процедур банкрутства.
 • Провадження у справах про банкрутство ІСІ, емітентів іпотечних облігацій. Застосування Кодексу щодо окремих категорій боржників.
 • Ліквідація банків поза сферою дії Кодексу з процедур банкрутства.
 • Провадження у справах про банкрутство за участю кредиторів-нерезидентів.
  Виконання в Україні рішень іноземних судів у справах про банкрутство.

3. Яким чином змінився правовий статус сторін у справі про банкрутство відповідно до Кодексу з процедур банкрутства?

 • Правовий статус боржника. Зменшення вимог для ініціювання банкрутства боржника-юридичної особи.
 • Відновлення платоспроможності фізичної особи, яка не є підприємцем.
 • Правовий статус кредитора. Види кредиторів. Спрощення вимог документального підтвердження грошових вимог кредитора до боржника.
 •  Розширення кола сторін у справі про банкрутство. Забезпечені кредитори боржника. Інші учасники у справі про банкрутство.

4. Чи зміниться порядок проведення санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство (досудової санації)?

 • Заходи щодо запобігання банкрутства боржника-юридичної особи.
 • Досудова санація боржника: поняття та умови.
 • Право ініціювання досудової санації.
 • План досудової санації. Поділ кредиторів на категорії. Можливість залучення керуючого досудовою санацією.
 • Фінансове обґрунтування доцільності проведення досудової санації.
 • Податковий борг боржника на стадії досудової санації: умови списання та реструктуризації.
 • Схвалення плану досудової санації: порядок та необхідна кількість голосів кредиторів.
 • Порядок затвердження плану досудової санації господарським судом.
 • Особливості запровадження мораторію на задоволення вимог кредиторів на стадії досудової санації та умови його обмеження.
 • Завершення процедури досудової санації.

5. Які судові процедури банкрутства передбачає Кодекс з процедур банкрутства?

 • Судові процедури неплатоспроможності юридичних осіб. Спрощення та прискорення провадження у справах про банкрутство.
 • Місце мирової угоди серед судових процедур банкрутства.
 • Судові процедури неплатоспроможності фізичних осіб. Реструктуризація боргів фізичної особи. Порядок погашення боргів фізичної особи.
 •  Нові правила стадійності у справах про банкрутство.

6. Які гарантії захисту прав кредиторів передбачає Кодекс з процедур банкрутства?

 • Публічне розкриття інформації про боржника на веб-сайті Мін’юсту.
  Доступ кредиторів до інформації про боржника та його фінансовий стан.
  Обов’язок арбітражного керуючого щодо розкриття інформації про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі он-лайн.
  Режим доступу до інформації про боржника: відкрита та закрита (приватна) частини спеціалізованої сторінки про банкрутство веб-сайту Мін’юсту.
 • Порядок розгляду майнових спорів за участю боржника. Неможливість вирішення майнових спорів щодо боржника поза процедурою банкрутства. Автоматична передача справ щодо боржника до суду, який відкрив провадження у справі про банкрутство.
 • Оскарження судових рішень у процедурі банкрутства. Зменшення підстав для касаційного перегляду рішень у справах про банкрутство.
 • Продаж майна боржника через електронну торгову систему.
  Авторизація електронних майданчиків (ProZorro, СЕТАМ) для організації продажу майна. Порядок підготовки та проведення е-аукціонів. Погодження умов продажу майна боржника із комітетом кредиторів та забезпеченими кредиторами.
  Випадки визначення умов продажу майна боржника господарським судом. Початкова ціна продажу майна боржника.
 • Забезпечення справедливої ціни при реалізації майна боржника. Розрахунки за результатами аукціону з продажу майна боржника.
 • Відкритий он-лайн доступ до інформації про проведення аукціонів з продажу майна боржників.

7. Коли Кодекс з процедур банкрутства набере чинності?

 • Яким чином після набрання чинності Кодексу розглядатимуться вже відкриті провадження у справах про банкрутство?
 • Строк набрання чинності Кодексом з процедур банкрутства.
 • Провадження у справах про банкрутство після набрання чинності Кодексом. Умови незастосування Кодексу з процедур банкрутства.
 • Створення електронної торгової системи для реалізації майна боржника: етапи та кінцевий термін.
 • Особливості перехідного періоду введення у дію Кодексу з процедур банкрутства.

БЛОК №2. АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ (АК).

Правовий статус та повноваження. Допуск до професії АК. Призначення та усунення. Винагорода та витрати.
Дисциплінарна відповідальність. Саморегулівна організація арбітражних керуючих України.

1. Чи змінюється правовий статус арбітражного керуючого відповідно до Кодексу з процедур банкрутства?

 • Нове визначення терміну “арбітражний керуючий”. Вимоги до особи арбітражного керуючого.
 • Правовий статус арбітражного керуючого у справах про банкрутство юридичних осіб: розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор.
 • Правовий статус арбітражного керуючого у справах про банкрутство фізичних осіб: керуючий реструктуризацією, керуючий реалізацією.
 • Розширення прав арбітражного керуючого. Право на безпосередній доступ до інформації про боржника у державних реєстрах та базах даних.
 • Обов’язки арбітражного керуючого. Зобов’язання щодо постійного наповнення спеціалізованої сторінки про боржника на веб-сайті Мін’юсту.
 • Незалежність арбітражного керуючого. Критерії добросовісності дій. Запобігання конфлікту інтересів. Збереження конфіденційної інформації.
 • Помічник арбітражного керуючого.

2. Які умови доступу до професії арбітражного керуючого (АК) передбачає Кодекс?

 • Право на здійснення діяльності арбітражного керуючого. Обмеження щодо здобуття статусу арбітражного керуючого.
 • Кваліфікаційна комісія АК: порядок формування, повноваження. Кваліфікаційний іспит. Автоматизоване анонімне тестування.
 • Порядок видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого. Єдиний реєстр арбітражних керуючих України. Внесення відомостей про особу до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

3. Призначення та усунення арбітражного керуючого у справі про банкрутство. Яким чином відбуватиметься?

 • Автоматизований відбір арбітражних керуючих при відкритті провадження у справі про банкрутство.
 • Застосування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС). Обрання арбітражного керуючого серед трьох кандидатів. Порядок призначення арбітражного керуючого у справі про банкрутство.
 • Підстави та процедура усунення арбітражного керуючого від участі у справі про банкрутство.

4. Які зміни щодо винагороди та витрат арбітражного керуючого встановлює Кодекс?

 • Грошова винагорода арбітражного керуючого та її види.
 • Підвищення розміру основної винагороди арбітражного керуючого. Авансування основної винагороди та порядок її виплати.
 • Додаткова винагорода арбітражного керуючого: розмір та умови виплати.
 • Відшкодування витрат арбітражного керуючого. Звітування щодо здійснених арбітражним керуючим витрат.
 • Оподаткування доходів від здійснення арбітражним керуючим професійної діяльності. Податкові зобов’язання із сплати ПДФО.
 • Неможливість обрання спрощеної системи оподаткування.

5. Чи посилиться контроль за діяльністю арбітражних керуючих? Яким чином буде розширено підстави для притягнення до дисциплінарної відповідальності? Чи збільшиться перелік дисциплінарних стягнень?

 • Контроль за діяльністю арбітражних керуючих. Повноваження державного органу з питань банкрутства: планові та позапланові перевірки. Перевірка діяльності арбітражного керуючого саморегулівною організацією: порядок та наслідки.
 • Дисциплінарна комісія арбітражних керуючих: порядок формування та повноваження.
  Позбавлення дисциплінарної комісії повноважень у сфері методичної допомоги та роз’яснень.
 • Види юридичної відповідальності арбітражного керуючого. Відшкодування завданої шкоди арбітражним керуючим.
 • Страхування професійних ризиків арбітражного керуючого. Зменшення розміру щорічної страхової суми для арбітражного керуючого.
 • Підстава притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності. Розширення кола дисциплінарних проступків.
 • Порядок вирішення питання про притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності.
 • Нові види дисциплінарних стягнень. Тимчасове зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого: умови застосування та юридичні наслідки. Строк давності накладення на арбітражного керуючого дисциплінарних стягнень.
 • Порядок та підстави припинення діяльності арбітражного керуючого.

6. Яка саморегулівна організація арбітражних керуючих буде створена після набрання чинності Кодексом? Створення органів самоврядування.

 • Створення єдиної саморегулівної організації арбітражних керуючих України.
 • Порядок скликання та проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих України.
 • Саморегулівна організації арбітражних керуючих: юридичний статус, установчий документ, завдання та функції.
 • Умови членства арбітражних керуючих у саморегулівній організації.
 • Органи самоврядування арбітражних керуючих. З’їзд арбітражних керуючих України: порядок скликання, склад та повноваження.

БЛОК №3. КОРПОРАТИВНЕ БАНКРУТСТВО (банкрутство юридичних осіб).

Спрощення порядку відкриття провадження у справі про банкрутство. Розпорядження майном. Мораторій на задоволення вимог.
Нові правила розгляду вимог кредиторів. Процедура санації. План санації. Скасування процедури мирової угоди.
Ліквідаційна процедура. Додаткові можливості задоволення вимог кредиторів. Продаж майна банкрута.

1. Чи передбачає Кодекс спрощення порядку відкриття провадження у справі про банкрутство?

 • Право ініціювати відкриття провадження у справі про банкрутство. Підсудність справ про банкрутство.
 • Підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство. Скасування вимоги щодо безспірності вимог кредиторів та мінімальної суми заборгованості боржника для ініціювання процедури банкрутства. Відкриття процедури банкрутства без попереднього стягнення заборгованості з боржника. Докази загрози неплатоспроможності боржника. Можливі ризики збільшення випадків фіктивного банкрутства.
 • Підстави обов’язкового ініціювання боржником процедури банкрутства. Солідарна відповідальність керівника за приховування стійкої фінансової неплатоспроможності підприємства. Право кредиторів на задоволення вимог за рахунок недобросовісного керівника боржника.
 • Право забезпечених кредиторів ініціювати відкриття провадження у справі про банкрутство.
 • Прийняття заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство до розгляду. Відзив боржника. Перевірка господарським судом факту неплатоспроможності боржника.
 • Порядок відкриття провадження у справі про банкрутство. Підготовче засідання суду.
 • Зменшення підстав для відмови у відкритті процедури банкрутства. Заборона зупинення провадження у справі про банкрутство юр. особи.

2. Які зміни щодо процедури розпорядження майном встановлює Кодекс?

 • Правовий статус та повноваження розпорядника майна. Строк процедури розпорядження майном та її правові наслідки.
  Обмеження повноважень щодо управління боржником протягом процедури розпорядження майном. Заходи щодо збереження майна боржника. Інвентаризація майна. Вчинення розпорядником майна значних правочинів від імені боржника та погодження рішень керівництва боржника.
 • Заходи забезпечення вимог кредиторів. Припинення повноважень керівника боржника. Мораторій на задоволення вимог кредиторів. Обмеження строку дії мораторію щодо вимог забезпечених кредиторів. Визнання недійсності правочинів боржника: збільшення строку давності. Визнання недійсними правочинів боржника із пов’язаними особами.
 • Зміни щодо порядку оприлюднення повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство.
 • Офіційний веб-портал судової влади України.
 • Строк подання кредиторами заяви із грошовими вимогами до боржника.
  Встановлення можливості поновлення пропущеного з поважних причин строку.
 • Розширення повноважень кредиторів, які пропустили строк пред’явлення грошових вимог до боржника: можливість набуття статусу конкурсних кредиторів та права на задоволення вимог у порядку загальної черговості. Наслідки пропуску строку пред’явлення вимог.
 • Вимоги до змісту заяви кредитора та порядку її подання.
 • Право забезпечених кредиторів щодо звернення до боржника із грошовими вимогами.
 • Попереднє засідання суду.
 • Реєстр вимог кредиторів.
 • Збори кредиторів. Учасники зборів кредиторів із правом вирішального голосу. Право дорадчого голосу на зборах кредиторів.
 • Спрощення процедури скликання та проведення зборів кредиторів: нові правила кворуму, розширення можливостей для вибору місця проведення. Повноваження зборів кредиторів щодо обрання наступної судової процедури (санації або ліквідації) у справі про банкрутство.
 • Комітет кредиторів. Повноваження щодо надання згоди на продаж майна боржника.
 • Підсумкове засідання суду. Перехід до наступної судової процедури (санації або ліквідації) у справі про банкрутство.

3. Чи розширює можливості для санації боржника Кодекс?

 • Порядок запровадження процедури санації боржника та її правові наслідки.
 • Керуючий санацією: повноваження щодо управління та розпорядження майном боржника.
 • План санацій боржника. Способи та строк відновлення платоспроможності боржника.
 • Повноваження розпорядника майна щодо підготовки плану санацій.
 • Скасування можливості підготовки та затвердження плану санацій після введення процедури санації боржника.
 • Порядок схвалення плану санації зборами кредиторів.
 • Поділ кредиторів на класи, умови формування окремих класів кредиторів.
 • Схвалення плану санації класами конкурсних кредиторів та класом забезпечених кредиторів.
 • Затвердження плану санації господарським судом.
 • Черговість погашення вимог кредиторів згідно плану санації боржника.
 • Умови списання та реструктуризації податкового боргу у процедурі санації боржника.
 • Порядок звільнення працівників боржника.
 • Відмова керуючого санацією від невигідних правочинів боржника.
 • Скасування арешту майна боржника за заявою керуючого санацією.
 • Порядок продажу майна боржника як єдиного майнового комплексу у процедурі санації.
 • Внесення змін до плану санації за наслідками продажу майна боржника.
 • Відчуження майна боржника як єдиного майнового комплексу шляхом заміщення активів у процедурі санації.
 • Порядок створення господарського товариства для передачі активів боржника.
 • Формування статутного капіталу господарського товариства за рахунок майна боржника.
 • Внесення змін до плану санації за наслідками відчуження майна боржника шляхом заміщення активів.
 • Умови продажу окремого рухомого та нерухомого майна боржника у процедурі санації.
 • Порядок одночасного задоволення вимог усіх кредиторів засновниками (учасниками) боржника з метою закриття провадження у справі.
 • Звіт керуючого санацією: порядок розгляду зборами кредиторів та затвердження господарським судом.
 • Закриття провадження у справі про банкрутство у зв’язку з виконанням плану санації боржника.
 • Умови продовження строку санації боржника.
 • Перехід до ліквідаційної процедури за наслідками санації боржника.

4. Чи передбачає Кодекс процедуру мирової угоди у справі про банкрутство?

 • Скасування процедури мирової угоди у справах про банкрутство.
 • Трансформація ознак мирової угоди в інші процедури банкрутства.
 • Умови реструктуризації (відстрочки, розстрочки) та прощення боргів боржника на стадіях провадження у справі про банкрутство.

5. Яким чином зміниться ліквідаційна процедура після набрання чинності Кодексом?

 • Порядок визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури. Строк ліквідації боржника.
 • Правові наслідки визнання боржника банкрутом. Скасування арешту майна банкрута.
 • Правовий статус ліквідатора: порядок призначення та повноваження щодо управління справами банкрута.
 • Скасування можливості формування ліквідаційної комісії для здійснення ліквідаційної процедури.
 • Офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.
 • Пошук та виявлення поточних кредиторів боржника.
 • Субсидіарна відповідальність власників та керівника боржника у ліквідаційній процедурі.
 • Можливість задоволення вимог кредиторів за рахунок менеджменту, який довів підприємство до банкрутства.
 • Ліквідаційний рахунок боржника. Склад та порядок формування ліквідаційної маси боржника.
 • Продаж майна банкрута. Випадки продажу майна банкрута без проведення аукціону.
 • Обов’язковість незалежної оцінки майна банкрута.
 • Першочерговість відшкодування витрат ліквідаційної процедури та виплати винагороди ліквідатору.
 • Черговість задоволення вимог кредиторів. Особливості погашення вимог забезпечених кредиторів у ліквідаційній процедурі.
 • Затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.
 • Ліквідація банкрута. Умови продовження здійснення господарської діяльності після завершення ліквідаційної процедури.

БЛОК №4. БАНКРУТСТВО ФІЗИЧНИХ ОСІБ.

Провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) фіз.особи. Реструктуризації боргів. Керуючий реструктуризацією. Способи відновлення платоспроможності. Процедура погашення боргів. Керуючий реалізацією. Реалізація майна. Умови звільнення від боргів. Наслідки банкрутства. Пільгові умови реструктуризації іпотечної заборгованості за валютними кредитами.

1. Що таке банкрутство фізичних осіб та які його особливості?

 • Які можливості для відновлення платоспроможності фізичних осіб передбачає Кодекс з процедур банкрутства?
 •  Банкрутство фіз. осіб – можливість вибратися із боргової ями та цивілізований спосіб врегулювання проблемних питань з кредиторами.
 • Світовий досвід функціонування інституту банкрутства фізичних осіб. Процедура відновлення платоспроможності фізичних осіб у країнах Європейського Союзу та США. Переваги та недоліки інституту банкрутства фізичних осіб.
 • Актуальність запровадження інституту банкрутства фізичних осіб в України.
 • Перспективи зменшення кількості проблемних кредитів.
 • Реалізація процедури банкрутства фізичних осіб як передумова для відновлення іпотечного кредитування в Україні.
 • Особливості банкрутства фізичних осіб. Відмінність від процедури корпоративного банкрутства.
 • Судові процедури банкрутства фізичних осіб: реструктуризація та погашення боргів боржника.

2. Яким чином відбуватиметься відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) фізичної особи?

 • Порядок провадження у справах про банкрутство фізичних осіб. Підсудність справ.
 • Особливості участі арбітражного керуючого у справах про банкрутство фізичних осіб.
 • Правовий статус керуючого реструктуризацією та керуючого реалізацією.
 • Доступ арбітражного керуючого до інформації про майно, доходи, банківські рахунки та фінансові операції боржника.
 • Перехід до арбітражного керуючого функції щодо управління та розпорядження майном боржника.
 • Добровільність відкриття фіз. особою провадження у справі. Неможливість ініціювання банкрутства фіз. особи за заявою кредитора.
 • Підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство фізичної особи.
 • Заява про відкриття провадження у справі про банкрутство фізичної особи: вимоги до змісту та порядок подання до суду.
 • Пропозиції боржника щодо реструктуризації боргів.
 • Декларація про майновий стан боржника. Наслідки внесення боржником до декларації про майновий стан недостовірних даних та приховування ліквідних активів. Перевірка даних декларації про майновий стан боржника.
 • Порядок підготовки до розгляду справи про банкрутство фізичної особи. Заходи забезпечення вимог кредиторів (заборона на відчуження майна, передача активів на зберігання третій особі, обмеження у праві виїзду закордон, арешт майна тощо).
 • Підготовче засідання суду. Порядок відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) фізичної особи. Оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство фізичної особи.
 • Підстави для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство фізичної особи. Механізм запобігання зловживанню фізичною особою процедурою банкрутства: неможливість повторного ініціювання банкрутства протягом 5-річного строку.
 • Наслідки відкриття провадження у справі про банкрутство фізичної особи.
  Мораторій на задоволення вимог кредиторів: особливості застосування.
  Строк мораторію на задоволення вимог кредиторів. Зупинення виконання боржником грошових зобов’язань та податкового обов’язку. Зупинення звернення стягнення за виконавчими документами.
  Підстави для припинення мораторію на задоволення вимог кредиторів.
  Особливості застосування мораторію до вимог забезпечених кредиторів (заставодержателів).
 • Вимоги, на які не поширюється мораторій: аліменти, відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю, дії немайнового характеру.

3. Які можливості для вирішення фінансових проблем фізичній особі надає процедура реструктуризації боргів?

 • Призначення керуючого реструктуризацією. Основна та додаткова винагорода керуючого. Авансування боржником винагороди.
 • Порядок подання кредиторами грошових вимог до фіз.особи, їх розгляду керуючим реструктуризацією. Інвентаризація майна.
 • Попереднє засідання суду. Визнання та відхилення вимог кредиторів до фізичної особи.
 • Збори кредиторів. Порядок скликання та проведення. Основні завдання зборів.
 •  План реструктуризації боргів боржника. Способи відновлення платоспроможності фіз.особи: реалізація частини майна, розстрочка або відстрочка платежів, списання боргу, виконання зобов’язання боржника третьою особою, порука, сприяння у працевлаштуванні тощо.
 •  Списання податкового боргу фізичної особи у процедурі реструктуризації боргів. Неможливість реструктуризації заборгованості із сплати аліментів та загальнообов’язкових страхових внесків, відшкодування шкоди, завданої життю та здоров’ю.
 •  Забезпечення побутових потреб боржника та членів його сім’ї у процедурі реструктуризації боргів.
  Резервування коштів для забезпечення життєдіяльності боржника та його сім’ї у плані реструктуризації боргів.
 • Строк виконання плану реструктуризації боргів та умови його продовження.
  Тривалість погашення боргів за кредитами, отриманими фізичними особами для придбання житла.
 • Повноваження керуючого реструктуризацією щодо підготовки плану реструктуризації боргів. Порядок схвалення плану реструктуризації зборами кредиторів. Погодження плану реструктуризації боргів із боржником. Затвердження плану реструктуризації боргів судом. Підстави для відмови у затвердженні плану реструктуризації боргів. Право кредиторів заперечувати проти затвердження плану реструктуризації боргів. Наслідки відмови у затвердженні плану реструктуризації боргів.
 • Порядок та черговість задоволення вимог кредиторів у процедурі реструктуризації боргів.
 • Позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів (заставодержателів).
 • Обмеження майнових прав фізичної особи протягом процедури реструктуризації: заборона відчуження та обтяження цінного майна, отримання позик, укладення договорів поруки тощо.
 • Інформування боржником кредиторів про істотні зміни у майновому стані.
  Повідомлення третіх осіб та потенційних контрагентів про перебування боржника у процедурі реструктуризації боргів.
 • Порядок продажу майна боржника у процедурі реструктуризації боргів.
 • Звіт про виконання плану реструктуризації боргів: порядок підготовки та затвердження.
 • Умови успішного виконання плану реструктуризації боргів. Закриття провадження у справі про банкрутство у зв’язку з виконанням боржником плану реструктуризації боргів. Звільнення фізичної особи від боргів за результатами їх реструктуризації.
 • Наслідки невиконання фіз. особою плану реструктуризації боргів. Гарантії захисту прав кредиторів від недобросовісних дій боржника.

4. Яким чином відбуватиметься процедура погашення боргів фізичної особи у разі неможливості їх реструктуризації?

 • Підстави для визнання фізичної особи банкрутом і введення процедури погашення боргів: невдала реструктуризація або недосягнення згоди із кредиторами щодо реструктуризації боргів.
 • Керуючий реалізацією: порядок призначення та повноваження. Основна та додаткова винагорода керуючого реалізацією.
  Авансування боржником винагороди керуючого реалізацією. Перехід майна банкрута у розпорядження керуючого реалізацією.
 • Офіційне оприлюднення повідомлення про визнання фізичної особи банкрутом і введення процедури погашення боргів.
 • Підготовка майна боржника до продажу. Інвентаризація та оцінка майна боржника.
 • Порядок реалізації майна фіз. особи у процедурі погашення боргів. Продаж майна боржника на аукціоні через електронну торгову систему.
 • Склад ліквідаційної маси для реалізації у процедурі погашення боргів боржника.
 • Умови виключення житла фізичної особи зі складу ліквідаційної маси.
 • Особливості погашення боргів за рахунок житла фізичної особи, яке перебуває в іпотеці.
 • Умови виключення господарським судом окремих майнових об’єктів боржника з ліквідаційної маси.
 • Порядок та черговість задоволення вимог кредиторів у процедурі погашення боргів.
 • Першочерговість виплати винагороди та відшкодування витрат керуючого реалізацією.
 • Особливості задоволення вимог забезпечених кредиторів у процедурі погашення боргів.
 • Умови звільнення фізичної особи від боргів за результатами процедури їх погашення.
 • Неможливість звільнення від заборгованості зі сплати аліментів та загальнообов’язкових страхових внесків, відшкодування шкоди, завданої життю та здоров’ю, виконання рішень немайнового характеру.
 • Наслідки перебування фіз.особи у стані банкрутства: відсутність бездоганної ділової репутації, розкриття інформації про попередню неплатоспроможність у відносинах із банками та фін. установами, часові обмеження щодо повторного ініціювання процедури банкрутства.

5. Чи передбачає Кодекс вирішення проблеми іпотечних кредитів у іноземній валюті?

 • Протягом якого періоду часу валютні позичальники зможуть вирішити своїх боргові проблеми із банками на особливих умовах?
 • Особливі умови реструктуризації заборгованості за іпотечними кредитами фізичних осіб в іноземній валюті.
 • Скасування мораторію на звернення стягнення на житло, що виступає предметом забезпечення за кредитом в іноземній валюті.
 • Перехідний період погашення іпотечних кредитів в іноземній валюті шляхом реструктуризації заборгованості.
 • Наслідки пропуску перехідного періоду валютними позичальниками.
 • Правила визначення ринкової вартості житла, яке перебуває в іпотеці.
  Конвертація непогашеної заборгованості за іпотечним кредитом у гривні.
  Обмеження розміру відсоткових ставок за іпотечними кредитами, які погашаються у порядку реструктуризації.
 • Граничні строки погашення валютними позичальниками заборгованості за іпотечними кредитами, отриманими для придбання житла.
 • Перспективи вирішення проблеми “замороженої іпотеки” та зменшення частки проблемних активів у портфелі українських банків.
 • Переваги пільгового врегулювання валютними позичальниками іпотечної заборгованості з банками відповідно до перехідних положень Кодексу з процедур банкрутства.

Вартість семінару:

 • 2450 грн. (без ПДВ).
 • Знижки за 2-х учасників - 5%;
 • за 3-х та більше - 10%
 • Знижка при реєстрації через сайт: 3%

У вартість входить:

 • відповіді на запитаняя (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь)
 • ексклюзивні аналітичні матеріали
 • обід в ресторані
 • кава-брейки
 • набір ділових аксесуарів
 • сертифікат
 • Кожен учасник отримає бухгалтерський комплект документів

Місце проведення:

м.Київ (ст.м. «Майдан Незалежності») Готель "Козацький" Конференц-зал

Час проведення:

Архів
09.00 - 09.30 реєстрація
09.30 - 17.00 лекція семінару та його закінченя

Нехай всі ваші проекти будуть успішними!

Тeл. (044) 587-63-00 Моб. (097) 549-18-83
Реєстрація

Реєстрація на подію закрита

Тeл. (044) 587-63-00

Моб. (097) 549-18-83

Найближчі заходи:

Реєстрація на семінари