Тел: (044) 587-63-54, Факс: (044) 501-68-57. Информ-Консалтинг - семинары для юристов бухгалтеров кадровиков курсы таможенных декларантов

НОВІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ КОДЕКСИ 2017/2018: ГПК, ЦПК та КАС України НОВЕЛИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА (ГПК. ЦПК. КАС).


Категория: Все семинары

Описание и программа семинара:

 

НОВІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ КОДЕКСИ 2017/2018:
ГПК, ЦПК та КАС України

НОВЕЛИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА (ГПК. ЦПК. КАС).

Семинар 21-22 грудня2017 г. Киeв

Место проведения: современный конференц - зал в центре города

Тeл.: (044) 587-63-00

моб. (097) 549-18-83

Юрисдикційні питання. Представництво. Процесуальні документи. Нові строки. Нові форми проваджень.

Розширення способів доказування, судового захисту.

• Судові витрати.

Електронний суд. Механізми запобігання зловживанню процесуальними правами.
Врегулювання спору за участю судді.

Апеляційне та Касаційне оскарження. Верховний Суд.

Новели ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ.

Новели ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.

Новели АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ.

Авторский семинар:


 Дроботова Тетяна Борисівна   – СУДДЯ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ (ВГСУ),

Секретар ІІ судової палати ВГСУ.кандидат юридичних наук, заслужений юрист України.

Грек Борис Миколайович  начальник відділу ведення електронних реєстрів супроводу інформаційно-аналітичних систем Пенсійного фонду України.

Кравчук Володимир Миколайович   – Суддя Львівського окружного адміністративного суду України. Член Правління "АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ" (від секції суддів).Президент ГО «Асоціація розвитку суддівського самоврядування».Член Науково-консультаційної Ради ВАСУ.Член Конституційної Комісії. Доктор юридичних наук, професор.

Теньков Сергій Опанасович  сертифікований аудитор, судовий  експерт, доктор економічних наук. Директор департаменту аудиту ТОВ «Аудиторська компанія П.С.П.Аудит» професор кафедри аудиту КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, лектор Аудиторської палати України.

 

Блок І. НОВЕЛИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА! ГПК. ЦПК. КАС.
              ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
1. Юрисдикційні питання. Перехід від суб’єктного принципу розмежування юрисдикції до предметного.
2. Представництво в судовому процесі. 
   • Імплементація змін до Конституції України щодо представництва інтересів осіб в судовому процесі адвокатом.
   • Документи, що підтверджують повноваження представників.
3. Процесуальні документи, в яким учасники справи можуть викладати свою позицію у справі.
   • Строки їх подання.
   • Загальні вимоги до форми та змісту письмової заяви, клопотання, заперечення.
4. Нові процесуальні строки.
   • Процесуальна економія.
   • Спрощені процедури розгляду нескладних та менш значних справ.
   • Розгляд справ без виклику сторін.
   • Нові форми проваджень: наказне, спрощене, загальне позовне.
   • Обмеження можливості відкладення розгляду та зупинення провадження у справі.
   • Присічні строки для звернення з апеляційною/касаційною скаргою, заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.
5. Розширення способів доказування. Розширення способів судового захисту. 
   • Механізми забезпечення доказів та позову.
   • Порядок надання та дослідження електронних доказів.
   • Проведення експертизи на замовлення учасників справи тощо.
   • Новели способів забезпечення позову і доказів.
   • Зустрічне забезпечення.
   • Відшкодування шкоди, завданої необґрунтованим забезпеченням позову.
6. Впровадження «електронного суду». 
   • Вчинення процесуальних дій через засоби електронного зв’язку з відповідними механізмами ідентифікації та безпеки.
   • Можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, не залишаючи свого житлового або робочого приміщення.
   • Право учасників справи звертатися до суду в електронній та паперовій формах.
   • Застосування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи в судах.
7. Механізми запобігання зловживанню процесуальними правами.
   • Запобігання умисному затягуванню справ, "позовам – клонам" та іншим маніпуляціям з підсудністю, завідомо необґрунтованим відводам, скаргам та іншим проявам недобросовісного користування учасниками судового процесу своїми процесуальними правами.
   • Практичні негативні  наслідки зловживанню процесуальними правами.
8. Врегулювання спору за участю судді. 
   • Порядок, строки та наслідки.
   • Мирова угода.
   • Продовження судового розгляду.
   • Примирення на різних стадіях.
9. Нововведення апеляційного та касаційного оскарження.
   • Процесуальні фільтри для оскарження ухвал суду в:
     / апеляційному порядку, / касаційного оскарження судових рішень, / направлення справи на новий розгляд.
10. Правила розгляду справ Верховним Судом.
11. Судові витрати. 
   • Новели компенсація судових витрат.
   • Порядок доказування розміру судових витрат, їх розподіл.
   • Заперечення судових витрат, які заявив до відшкодування інший учасник процесу.
   • Нові процесуальні інститути забезпечення та попередньої оплати судових витрат.
   • Порядок вирішення питання щодо судових витрат окремо, після вирішення справи по суті.
   • Судовий збір як економічний стимул для сторін використовувати нові процедури розгляду справи: ставки судового збору при зверненні в порядку наказного провадження, подання позову в електронній формі, досягнення примирення без судового рішення тощо.
 
Блок ІІ. НОВЕЛИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ!
1. Ключові новації.
2. Юрисдикція господарських судів, в тому числі щодо кількох пов'язаних між собою вимог.
3. Розширення способів захисту.
4. Розгляд справи без повідомлення учасників.
5. Спрощені процесуальні провадження. Нові форми господарського судочинства. Новели стадій судового провадження.
6. Показання свідків як субсидіарне джерело доказів. Висновок експерта у галузі права.
7. Новинки апеляційного провадження. Інститут приєднання до апеляційної скарги. Можливість визнання рішення першої інстанції нечинним.
 
Блок ІІІ. НОВЕЛИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ!
1. Ключові новації.
2. Юрисдикція. Окремі питання суб’єктного складу. Інститут похідних вимог.
3. Представництво.
4. Процесуальні аспекти доказування.
5. Відмінності правил наказного провадження. Випадки заборони стягнення в наказному провадженні заборгованості.
6. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу, їх види.
7. Новели перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку. Трансформація касації.
 
Блок ІV. НОВЕЛИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ!
1. Ключові новації.
2. Розмежування предметної юрисдикції адміністративних судів.
   • Адміністративна процесуальна правосуб'єктність.
   • Права та обов'язки учасників справи.
   • Особи, які не можуть бути допитані як свідки.
   • Порядок допиту свідків.
   • Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків.
3. Новели доказування. Консультації та роз'яснення спеціаліста.
4. Суть основних принципів адміністративного судочинства: офіційного з'ясування обставин справи, пропорційності.
5. Форми адміністративного судочинства.
6. Розгляд типових та зразкових справ. Особливості провадження.
7. Запобігання зловживанню процесуальними правами.
8. Переваги та недоліки медіації.
   • Врегулювання спору за участю судді.
   • Підстави та порядок проведення.
   • Примирення сторін.
   • Відмова від позову та визнання позову.
   • Виконання умов примирення.
9. Порядок розгляду касаційних скарг.
   • Зразкова справа в касаційному провадженні.

   • Підстави та порядок для передачі справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду.

Вартість участі 2950 грн. (без ПДВ). 
Знижки Знижки за 2-х учасників - 7%; за 3-х та більше - 12%!
Знижки постійним клієнтам. Знижка при реєстрації через сайт: 3%!
 

PEГЛАМЕHТ:


  • Pегистрация c 09:00 пo 09:30
  • Hачaло в 09:30
  • Oкончание в 17:30

В CТOИМOСТЬ ВХОДИТ:

  • oбучeние, конcультaции квaлифицирoванных специaлистов, отвeты нa интepeсующие Вaс вoпpoсы, пoдбopки нoрмaтивных дoкумeнтов к ceминaру c нoвeйшeй инфopмaцией, возмoжнoсть oбщения c коллeгaми-бухгалтерами, пеpерыв: обeд в pecторане, кофе-бpейки.
  • Kaждый учacтник пoлучaeт буxгaлтеpский кoмплeкт дoкумeнтов.

 

Peгистрация пo тeл.: (044) 587-63-00
 

Rambler's Top100
Rambler's Top100 џндекс.Њетрика
Информ Консалтинг, ООО