Тел: (044) 587-63-54, Факс: (044) 501-68-57. Информ-Консалтинг - семинары для юристов бухгалтеров кадровиков курсы таможенных декларантов

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ Податкова реформа 2017! Зміни за 2016. Старі проблеми у новому звучанні! ДОКУМЕНТАЦІЯ по ТЦУ! Підготовка документації до звіту.


Категория: Юридические семинары

Описание и программа семинара:

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ
Податкова реформа 2017! Зміни за 2016. Старі проблеми у новому звучанні!
ДОКУМЕНТАЦІЯ по ТЦУ! Підготовка документації до звіту.

Семинар 10 листопада2017 г. Киeв

Тeл.: (044) 587-63-00,

моб. (097) 549-18-83

ІДЕНТИФІКАЦІЯ. МЕТОДИ. ДОКУМЕНТАЦІЯ. КОНТРОЛЬ. ШТРАФИ!
Розробка нової стратегії і тактики обґрунтування ТЦУ на 2017!
Світові тенденції 2017 підходів до ТЦУ, деоффшоризации і планування трансакцій.
У 2017 по-новому (рекомендації застосування нових правил):
• Пов'язані особи. Визначення та критерії. • Зміни у контрольованих операціях (КО).• Підвищено показники прибутковості і розміру операцій для визначення ДО.• ДО з залученням незв'язаного посередника (у т. ч. "штучного") між связанныими особами.• ПДВ і ТЦУ. • Правила обґрунтування ціни біржового товару.• Проблеми застосування ТЦУ і практичні рекомендації.• Методи ТЦУ, розрахунок діапазонів по-новому. • Джерела, зміни в пошуку.• Документація до звіту за ТЦУ. Нові 2016 Форма і Порядок складання звіту про КО!• Контроль за ТЦУ, практика перевірок ДФС. Гарантії платникам. • Штрафні санкції.

ДОКЛАДЧИКИ: 
Вознюк Олена – Фахівець в галузі трансфертного ценоутворення, податкового структурування інвестицій,  структурування M&A, реструктурування бізнесу, інвестиційних можливостей і бизнес стратегій більш чим10-ти річним доствідом та практикой в різноманітних  індустріях,  FMCG, енергетику та нафту & газ, нерухомість.

 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

КЛЮЧОВІ ЗМІНИ в ТЦО з 1 січня 2017 року! (Закон № 1797)

1. Контрольовані операції. Умови контрольованих операцій. Критерії пов’язаності.

2. Розширено види КО.Операції з нерезидентами, які не сплачують корпоративний податок.

Затверджено перелік ОПФ (Постанова КМУ 480), очікувані зміни до Переліку НПЮ.
3. Порогові показники КО змінено (150 млн грн замість 50 млн грн – дохід; 10 млн грн замість 5 млн грн – обсяг КО за рік).

4. Передбачається використання фінансових показників зіставних компаній замість рентабельності окремої операції.

5. Уточнено період здійснення зіставних операцій(протягом звітного періоду / протягом попередніх декількох періодів).

6. Запроваджено критерії зіставних компаній(однаковий КВЕД, відсутність збитків, відсутність акціонерів / дочірніх компаній).

7. Спец. правила для обґрунтування КОна підставі ф’ючерсних форвардних контрактів (за датою контракту, а не за датою операції).

8. Зміни в методах ТЦО:метод чистого прибутку, принцип групування.
9. Уточнено показники рентабельності для 2 – 4 методів ТЦУ.

10. Запровадження принципу групування КО(за довгостроковими договорами, з НМА +), розподілу доходів та витрат, пов’язаних з КО.

11. Доповнено перелік інформації, яка має бути у Документації з ТЦУ(опис структури управління, опис діяльності та стратегії ділової активності, аналіз відповідних ринків, конкуренти, копії договорів та платіжних документів).

12. Розширено перелік джерел інформації(будь-які джерела, інформація з яких отримана з дотриманням вимог законодавства; інформація, отримана податковими органами в межах міжнародних угод).

13. При самостійному коригуваннізастосовується максимальне / мінімальне значення діапазону, а не медіана.

14. Дату подання звіту про КОперенесено з 1 травня на 1 жовтня року, наступного за звітним.

15. Підстави для перевірки контрольованих операцій. Самостійне коригування.

16.Запроваджено нові штрафні санкції (неподання звіту / документації після 30 днів за кінцевою датою сплати штрафу – 5 прожиткових мінімумів за кожен календарний день; несвоєчасне подання звіту / невключення операції в поданий звіт – 1 прожитковий мінімум за кожен день; несвоєчасне подання документації – 2 прожиткових мінімуми за кожен день.

 

ЗВІТ та ДОКУМЕНТАЦІЯ ПО ТЦО.  Аналіз порядку. Перевірка.Рекомендації. Підводні камені.

 

1. ЗВІТ по ТЦО!  ЗВІТ подають всі,в кого є контрольовані операції (КО)!

 1. Перевірка звіту по ТЦО.  • Документація та звіт: як підготувати самостійно.  Які документи потрібно мати?
 2. Складання звіту. Аналіз зміненого порядку, затвержденого Наказом МінФіну №8 (зміни від 28.04.2017 р). Приклад складання Звіту. Проблемні питання заповнення.
 3. Відображення специфічних операцій у звіті про КО:
 4. Проценти за позиками. Роялті за використання об’єктів інтелектуальної власності. Можливість групування контрольованих операцій...

2. ДОКУМЕНТАЦІЯ по ТЦО.Як підготувати без помилок та штрафів?

 1. Пакет Документів і Додатків до звіту ТЦО. • Приклад розрахунку трансфертної ціни, складання повного комплекту документації.
 2. Яку інформацію необхідно розкритив документації?
 3. Застосування штрафних санкцій за неповне розкриття інформації по ТЦО.
 4. Документаціюготують всі, але подають на запит. 
 5. Як підготувати самим? Коли краще залучити зовнішніх спеціалістів.
 6. Пакет документації для цілей ТЦО,як підготуватифункціональний аналіз.

3. Функціональний аналіз, економічний аналіз, політика ТЦО.  Аналіз ризиків.

 1. Як підготувати? Економічні моделі при складанні пакету документів по ТЦО. 
 2. Особливі випадки обґрунтування ціни / рентабельності в операціях, що не є контрольовані для ТЦО.

4. КОРЕГУВАННЯ.Приклад. Коли потрібно проводити, а коли застосування є недоцільним.

АНАЛІЗ ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА по ТРАНСФЕРТНОМУ ЦІНОУТВОРЕННЮ (ТЦО) 2016, 2017!

5. !Повний аналіз змін Податкового кодексу та інших законодавчих актів.

6. Старі проблеми на новий лад:

 1. ·    Робота через посередника-прокладку, форвардні та ф’ючерсні контракти.
 2. ·    "Нестиковки"формулювань оновленого ПКУ: як по-новому порахувати суму для ТЦО.
 3. ·    ТЦО 2017:під ТЦО попадають ті, чий загальний оборот 150 млн грн, а з 1 контрагентом від                 10 млн грн. 
 4. ·    Подача звіту, документів, процес проведення перевірок: що по новим правилам? 
 5. ·     Специфіка для посередників при ТЦО.

7. ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ.

 1. Визначення та критерії пов’язаних осіб. Як визначати пов’язаність в «ланцюгу» контрагентів.
   
 2. Приклад розрахунку прямого та опосередкованого контролю.
 3. Уточнення визначення КО між пов’язаними особами з застосуванням «штучних» непов’язаних посередників.
 4. Розкриття інформації про пов’язаних осіб.
 5. Розширено визначення поняття пов’язаності.Надання позики / фін. допомоги у суттєвому обсязі робить осіб пов’язаними.
 6. Можливість самостійного визначення осіб пов’язаними в ТЦО. Наслідки для платників.
 7. Право ДФС визначати пов’язаність через суд.

8. КОНТРОЛЬОВАНІ ОПЕРАЦІЇ (КО). ІДЕНТИФІКАЦІЯ та їх ВИЗНАЧЕННЯ. Нові правила 2017!

 1. Зміни 2017 року! Зміни за 2016 та 2015.  •  Ідентифікація кола операцій для ТЦО.
 2. Визначення КО. Критеріївизнання контрольованих операцій.
 3. Визначення контрольованих операцій звужено до господарських операцій, щовпливають на об’єкт оподаткування.
 4. Контроль лише щодо операції з нерезидентами. Внутрішні операції поза контролем.
 5. Операції з посередниками-нерезидентами. Ігнорування непов’язаних посередників у ланцюгу операцій (в т.ч. якщо вони "штучні").
 6. ПДВвиключено з-під контролю, контролюється тільки ППП для цілей ТЦО.
 7. НЕРЕЗИДЕНТИ. Перелік «НИЗЬКО-ПОДАТКОВИХ» ЮРИСДИКЦІЙ (НПЮ) від КМУ, очікувані зміни, з якої дати наберуть чинності, новий перелік організаційно-правових форм нерезидентів, операції з якими контролюються – з якої дати набирає чинності.
   

Чи застосовується ТЦО при роботі з "низько-податковими" суб’єктами, зареєстрованими в "високо-податкових" юрисдикціях?

9. СПІВСТАВНІ ОПЕРАЦІЇ.

 1. Співставність (внутрішня та зовнішня) умов операцій.  • Визначення внутрішніх та зовнішніх співставних операцій.
 2. Критерії співставності. Пріоритетність внутрішніх над зовнішніми співставними операціями.
 3. Де їх шукати? Як застосовувати? Проблеми. • Корегування для приведення операцій до рівня співставних. Практичні рекомендації.

10. МЕТОДИ ТЦО.

 1. Аналіз кожного методу.Вибір сторони для дослідження. • Алгоритм вибору методу (найбільш доцільного по ТЦО).
 2. Як обгрунтувати неможливівсть застосування 1–3 методів?
 3. Пріорітетність методів ТЦО. Послідовність використання методів по ТЦО.
 4. Сутність аналізу, опис процедури, що здійснює підприємство.
 5. Аналіз кожного методу (відмінність української версії від ОЕСР). Сфера їх застосування.
 6. Ціна та показники рентабельності. Як ключові одиниці в ТЦО. Порядок розрахунку.
 7. Складнощі використання методів, що базуються на показниках рентабельності. Вибір виду рентабельності.
 8. Метод порівняльної контрольованої ціни  пріоритетний по відношенню до інших методів.
 9. Специфічний метод обґрунтуванняціни біржового товару. Перелік бірж, біржового товару (КМУ №616), як застосовувати за 2016?
 10. Прикладизастосування методів ТЦО до видів операцій (фінансові операції, операції з правами на об’єкти інтелектуальної власності, операції з об’єктами нерухомості та інше).

11. ДІАПАЗОНИ. Зміни.

 1. Як рахувати квартилі? Практичні приклади. Визначення діапазону цін, діапазону рентабельності, приклади. Правила розрахунку.
 2. Зміни. У випадку непопадання ціни / рентабельності контрольованої операції в діапазон ціни / рентабельності – ціна / рентабельність визначається на рівні медіани, нижнього / верхнього квартиль при самостійному коригуванні, чи застосовується стосовно коригувань операцій 2016 року.
 3. Порівняння не з усім діапазоном, а з медіаною. Процедура КМУ.
 4. Прикладпобудови діапазону ціни / рентабельності по Постанові КМУ.  • Як рахувати,коли існує всього 2 співставні операції.
 5. Небезпечність ситуації, коли існує детальна інформація про ціни на товари в співставних умовах.
   
 6. Можливість використовувати показники 1 співставної операції замість побудови діапазону.
   

12. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇпо співставним операціям.

 1. Різні джерела інформації. Проблеми вибору джерел інформації.
 2. Зник поділ на офіційні та неофіційні джерела. Будь-яка загальнодоступна інформація може бути джерелом інформації ТЦО.
 3. Використання офіційних джерел в 2015: експертизи Держзовнішінформу, бази данних Бюро Ван Дейк (RUSLANAAMADEUS...).
 4. Бази данихдля ТЦО: «+» та «–». Для яких методів застосовуються. Внутрішні та зовнішні співставні операції.
 5. Цінові експертизи для цілей ТЦО. Практичні рекомендації по пошуку співставних операцій.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЦО.

13. Планування ТЦО та мінімізація ризиків.

14. Внутрішня система контролю за ТЦО: як організувати комунікацію між структурними підрозділами компанії для контролю за трансфертними цінами та мінімізувати податкові ризики. Корпоративна цінова політика.

15. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ по первинному аналізу господарських операцій на їх відповідність вимогам ТЦО.

Аналіз схемируху товарів, послуг, грошових потоків. Система ціноутворення з врахуванням вимог до контролюємих угод. Ідентифікація співставних неконтролюємих угод. Можливості корегування внаслідок різних умов угод з врахуванням норм ТЦО.

16. Що потрібно робити, щоб мінімізувати ризики. "Виведення операції з-під ТЦО": законодавство, м/н практика. Приклади. Ризики.

17. Роз’яснення ДФСУ:  • Уступка прав вимоги (за поставленими товарами) на користь резидента низько податкової юрисдикції.

·    Погашення зобов’язання перед поручителем. Часткове чи повне прощення заборгованості Майновий внесок до статутного капіталу та інше.

 

ПЕРЕВІРКИ ТЦО. КОНТРОЛЬ.  ШТРАФНІ САНКЦІЇ. Взаємодія з ДФС. Оскарження донарахувань.

 

Стратегії захисту платника податків. Досвід аргументування рівня цін. Судова практика.

18. ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ ТЦО. Моніторинг.

 1. Податкові перевірки ТЦО. Практика перевірок ДФС. • Підстави для перевірки: зміни.Порядок та особливості проведення.
 2. Максимальний строк перевірки збільшено до30 місяців! • Строк позовної давності щодо контрольованих операцій 7 років!
 3. Результати перевірки. Нюанси.  • Судова практика по ТЦО (позитивна та негативна)!

19. Моніторинг КО.

 1. Порядок проведення ДФС. Спостереження за цінами та умовами. Аналіз інформації про КО, звітів, документації.
 2. Аналіз інформаційних джерел. • Опитування-Допит-Інтерв’ю ДФС представників платників податку! Процедура. Результати.

20. Оскарження податкових донарахувань (в судовому та позасудовому порядку) по ТЦО.

21. КОРИГУВАННЯ. Самостійні, пропорційні, зворотні.

 1. Виправлення помилок.Донарахування податкових зобов’язань.
 2. Коли потрібно проводити, а коли застосування є недоцільним. Вимоги до проведення.
 3. Застосування до ЗЕД діяльності?
 4. Чи можуть такі корегування застосовуватися з 2015 року? Корегування щодо операцій 2013 – 2014 років за старими правилами.

22. ПОГОДЖЕННЯ ЦІНу контрольованих операціях.

 1. Процедура. Аналіз передбачених Законом можливостей для взаємного узгодження цін між платником та ДФС.
 2. Порядок узгодження цін затверджено Постановою КМУ. Міжнародний досвід та можливі наслідки для платників податків в Україні.

ШТРАФНІ САНКЦІЇ по ТЦО. Відповідальність за порушення по ТЦО. Нові правила 2017!

 1. Нові розміри штрафів за: Неподання звітів, документації. Не включення в звіт контрольованої операції. Викривлення інформації...
 2. За неподання Звіту (невчасне подання): 300 мінімальних зарплат.
 3. За помилки у Звіті, незадекларованіневключені у Звіті операції: 1% (максимум 300 мін. зарплат). Специфічні ситуації.
 4. За неподання Документації: 3% (максимум 200 мін. зарплат).
 5. Перехідний штраф в 1 грн, до чого застосовується.
 6. Застосування ДФС нових штрафівдо старих періодів (звіти, документація).Роз’яснення ДФС. Що на практиці.
 7. Застосування штрафн
 8. их санкцій до КО 2015, 2016 та 2017 року!

PEГЛАМЕHТ:


 • Pегистрация c 09:00 пo 09:30
 • Hачaло в 09:30
 • Oкончание в 17:30

В CТOИМOСТЬ ВХОДИТ:

2950 грн. (без ПДВ): вартість за 2 дні. Можлива оплата з ПДВ.
1950 грн.: вартість 1 дня на вибір.
 
Знижки за 2-х учасників - 7%; за 3-х та більше - 10%!
Знижки постійним клієнтам. Знижка при реєстрації з сайту: 5%
 
oбучeние, конcультaции квaлифицирoванных специaлистов, отвeты нa интepeсующие Вaс вoпpoсы, пoдбopки нoрмaтивных дoкумeнтов к ceминaру c нoвeйшeй инфopмaцией, возмoжнoсть oбщения c коллeгaми-бухгалтерами, пеpерыв: обeд в pecторане, кофе-бpейки.
 • Kaждый учacтник пoлучaeт буxгaлтеpский кoмплeкт дoкумeнтов.

 

                 Peгистрация пo тeл.: (044) 587-63-00
 

 

Rambler's Top100
Rambler's Top100 џндекс.Њетрика
Информ Консалтинг, ООО